Rådgivning, kontakter

Individ- och familjeomsorgens mottagningsgrupp vänder sig till ungdomar och vuxna. Telefon till mottagningsgruppen 0612-802 06. vardagar 8.30–11.30 och 13.00–15.00.

Vi kan vägleda i både akuta frågor och mer långsiktiga. Du får prata med en socialsekreterare som kan boka in dig för ett första besök. Vi kan hjälpa dig att ta de kontakter som behövs. Om du ansöker om behandling gör vi en utredning och en bedömning av dina behandlingsbehov.

Vem kan få stöd?

 • Du som har problem till följd av ditt beroende eller missbruk och har kommit till insikt om att du vill förändra din livssituation. 
 • Du som är anhörig eller vän
 • Du som är arbetsgivare

Hur vi kan hjälpa?

Mottagningsgruppen erbjuder: 

 • Rådgivning
 • Samtalskontakt
 • Strukturerad program/gruppverksamhet
 • Kontaktperson
 • Provtagning – drogkontroll genom urinprovsanalys
 • Nykterhetskontroll genom utandningsprov
 • Tillnyktring och avgiftning vid Beroendeenheten
 • Behandling
 • Anhörigstöd

Läs mer om alkohol och droger, riskmissbruk och missbruk under Relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg