• |
 • Lättläst
 • | Anpassa
 • | Other languages

Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet, DHR

Information om ansökan om bidrag från DHR

Kramfors kommun har av föreningen Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet (DHR) erhållit en gåva om 450 000 kr.
Gåvan är villkorad och skall utbetalas i form av bidrag till personer över 65 år med fysiskt funktionshinder.

Vad är det som gäller?

Villkor för ansökan:

 • Du ska vara folkbokförd i Kramfors kommun
 • Du ska vara 65 år fyllda
 • Ha ett betydande rörelsehinder
 • Ej ha högre inkomst än fyra prisbasbelopp för ensamstående, eller 7 prisbasbelopp för makar.

Uppgift om aktuellt prisbasbelopp se under relaterade länkar på denna sida.

Du kan erhålla maximalt bidrag på 20 000 kr. Bidrag lämnas en gång per person.

Bidrag kan sökas för:

 • Rekreations-eller semestervistelse för Dig eller din ledsagare
 • Tekniska hjälpmedel som ej tillhandahålls genom samhällets försorg.

Bilagor som ska medfölja ansökan:

 • Läkarintyg ej äldre än två år som styrker rörelsehindret.
 • Kopia på" Besked om slutlig skatt enligt föregående års taxering".

Hur ansöker vi? 

Ansökan görs via vår e-tjänst eller blankett som ligger under relaterade dokument på denna sida och beslutas av
Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämndens socialutskott.

Du hittar e-tjänst eller ansökningsblankett med bilaga under rubriken Relaterade länkar.

Ansökan ska ha kommit Kramfors kommun tillhanda senast den 15 april.

Inkomna ansökningar förvaras i kommunens diariesystem.

Kommunen följer Dataskyddsförordningen (GDPR) och det innebär att Kramfors kommun måste ha sökandes samtycke till att få behandla de inlämnade personuppgifterna.
Genom att underteckna ansökan medger Du detta.
Personnummer, namn samt adress registreras

.
När beslutet är fastställt skickas det till angiven bostadsadress.

Ansökan med bilagor skickas till:

Kramfors kommun
Bas-förvaltningen
872 80 Kramfors  

 

 

Uppdaterad: 2018-12-03 Sidansvarig: Christina Brännmark

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.