Delaktighet – Handlingskraft – Rörelsefrihet, DHR

Information om bidrag från DHR

Kramfors kommun har av föreningen Delaktighet – Handlingskraft – Rörelsefrihet (DHR) erhållit en gåva om 450 000 kr.
Gåvan är villkorad och skall utbetalas i form av bidrag till personer över 65 år med fysiskt funktionshinder.

Villkor för ansökan:

  • Du ska vara folkbokförd i Kramfors kommun
  • Du ska vara 65 år fyllda
  • Ha ett betydande rörelsehinder
  • Ej ha högre inkomst än fyra prisbasbelopp för ensamstående, eller 7 prisbasbelopp för makar.

Uppgift om aktuellt prisbasbelopp se under Relaterade länkar på denna sida.

Du kan erhålla maximalt bidrag på 20 000 kr. Bidrag lämnas en gång per person.

Bidrag kan sökas för:

  • Rekreations- eller semestervistelse för dig eller din ledsagare
  • Tekniska hjälpmedel som ej tillhandahålls genom samhällets försorg.

Bilagor som ska medfölja ansökan:

  • Läkarintyg, ej äldre än två år som styrker rörelsehindret.
  • Kopia på "Besked om slutlig skatt enligt föregående års taxering".

Hur ansöker du? 

Ansökan görs via vår e-tjänst eller blankett och beslutas av välfärdsnämndens socialutskott.

Du hittar e-tjänst eller ansökningsblankett med bilaga under rubriken Relaterade e-tjänster.

Ansökan ska ha kommit Kramfors kommun tillhanda senast den 15 april.

Inkomna ansökningar förvaras i kommunens diariesystem.

GDPR

Kommunen följer Dataskyddsförordningen (GDPR) och det innebär att Kramfors kommun måste ha sökandes samtycke till att få behandla de inlämnade personuppgifterna.
Genom att underteckna ansökan medger du detta:
Personnummer, namn samt adress registreras.
När beslutet är fastställt skickas det till angiven bostadsadress.

Ansökan med bilagor skickas till:

Kramfors kommun
Välfärdsförvaltningen
872 80 Kramfors  

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se