Grundbidrag och lokalkostnadsbidrag

Information om grund- och lokalkostnadsbidrag

Pensionärsföreningar och handikapporganisationer fyller en viktig funktion i samhället. Kramfors kommun vill därför stötta och stimulera till ett aktivt föreningsliv.

Vad är det som gäller?

Kommunalt bidrag som söks till år 2022 gäller för verksamhetsåret 2021.

Först när vi erhållit era handlingar prövas bidragsfrågan.
Ni uppmanas därför att, för föreningens räkning skicka in följande handlingar:

  • Årsredovisning med resultat-/balansräkning (för föregående år)
  • 1:a hands kontrakt med hyresavtal (vid ansökan om lokalkostnadsbidrag)

Hur ansöker ni?

Ansökan görs via vår e-tjänst eller blankett och ska tillsammans med verksamhetsbeskrivning vara välfärdsförvaltningen tillhanda senast 30 juni.

Handlingarna skickas till:
Kramfors kommun
Välfärdsförvaltningen
872 80 Kramfors

Du hittar regler för bidrag under Relaterade dokument på denna sida.

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett finns att hämta i vår e-tjänst, se under Relaterade e-tjänster på denna sida, och i kommunens kundtjänst, Kom in. Vill ni ha ansökan via post, kontakta oss så skickar vi den till er.

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar, se Kontakt på denna sida.

Vad händer sedan ansökan kommit in till kommunen?

Förutsatt att vi erhållit era handlingar:

  • Under sensommar/höst behandlar förvaltningen ansökningarna,
  • Under senare delen av hösten beräknas utbetalning av bidrag ske om inget oförutsett inträffar.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg