Dödsboanmälan/ bouppteckning

Ett höstlöv.

Dödsboanmälan/bouppteckning

När någon avlider så är det mycket att tänka på förutom begravningen. Bland annat måste alla avtal sägas upp för att dödsboet inte ska drabbas av onödiga utgifter. Vad som är viktigt att tänka på finner du via länkarna under Relaterade länkar.

När en person har avlidit ska man enligt lag göra en bouppteckning – en sammanställning av tillgångar och skulder – och lämna in till Skatteverket. Om den avlidne inte hade tillgångar större än att de täcker kostnader för begravning och vissa andra kostnader rörande dödsfallet kan en dödsboanmälan ersätta bouppteckning. En dödsboanmälan kan ses som en enklare form av bouppteckning och ska ske inom två månader från dödsdagen. En förutsättning är att det ska vara enkelt att utreda.

Om det finns hus, bostadsrätt eller mark i dödsboet måste däremot en bouppteckning göras. Likaså om någon av dödsbodelägarna kräver en bouppteckning, om det krävs omfattande utredning, eller om det finns ett testamente eller äktenskapsförord.

Socialtjänsten utreder och beslutar om dödsboanmälan och anmäler dessa till Skatteverket. Skatteverket förvarar dessa. Ska man göra en bouppteckning finns information på Skatteverkets hemsida hur man gör eller så kan man kontakta begravningsbyrå eller jurist.

För frågor om dödsboanmälan, kontakta dödsbohandläggare, se Kontakt på denna sida.

Ekonomisk hjälp till begravningskostnad

Om tillgångarna i dödsboet på dödsdagen inte räcker till en enkel begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd. Ta kontakt med Socialtjänsten innan beställning av begravning så du/ni får information om vad som eventuellt kan beviljas. Enligt de riktlinjer som råder, har personer rätt till en värdig begravning, även om dödsboet saknar tillgångar. Tänk på att man som sambos och gifta är försörjningspliktiga för varandra, vilket innebär att kvarlevande maka/make/sambo måste uppge sina inkomster och tillgångar vid en ansökan om ekonomisk hjälp för begravning.

För frågor gällande ekonomiskt bistånd till begravning, kontakta Socialtjänsten och begär socialsekreterare på ekonomiskt bistånd, 0612-800 00.

Försäkringar

Information om eventuella försäkringar som kan utfalla med anledning av dödsfall
Avgår arbetstagaren med genast börjande ålderspension, visstidspension eller avtalspension, eller slutar sin anställning på grund av sjukdom gäller försäkringen längst till 67 år. Det är möjligt att den avlidne har försäkringar som kan utfalla med anledning av dödsfall. Nedan anges några vanliga bolag man kan kontakta för att få information om eventuella försäkringar.

Vanliga bolag

 • Privat anställda tjänstemän ALECTA 020-78 22 80
 • Statligt anställda tjänstemän SPP 077-533 533, 0771-782 225
 • Privatanställda arbetare AFA 08-69 64 000, begär ”TGL”
 • Statligt anställda arbetare SPV 060-18 74 00, begär ”gruppliv”
 • Anställd hos Kramfors kommun, Kramfors kommun 0612-800 00
 • Anställd hos Region Västernorrland 0611-800 00
 • Skatteverket 0771-567 567, PPM med återbetalningsskydd
 • KPA 08-665 04 00, begär ”TGL”
 • Förenade Liv 08-700 42 00
 • FOLKSAM 0771-950 950
 • AMF/FORA 08-787 40 10

Andra försäkringar

 • försäkringar som tecknats genom medlemskap i någon organisation
 • individuella livförsäkringar (kan vara vilket försäkringsbolag som helst som meddelar livförsäkringar), ska alltid finnas ett försäkringsbrev
 • sakförsäkringar (motorfordonsförsäkringar, hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, reseförsäkring). Dessa försäkringar kan täcka kostnaden för begravning, transporter m.m.

Hjälpmedel

Hjälpmedel är ett lån som sker via kommunen eller Regionen. Om personen hade hjälpmedel hemma ska de återlämnas när behovet upphört. Exempel på hjälpmedel är rullstol, rollator, toalettförhöjning eller TENS-apparat. För information och återlämningsplatser läs mer här: Hjälpmedel

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg