Budget- och skuldrådgivning

Pengar, mobil, anteckningsblock och hand som räknar budget

Hos kommunens budget- och skuldrådgivare kan du få hjälp med kostnadsfri budget- och skuldrådgivning. Rådgivaren har tystnadsplikt.

Hushållsbudget

Du kan få hjälp med att göra en hushållsbudget. Den ger en god översikt kring inkomster och utgifter. I hushållsbudgeten ser du till exempel vad mat, kläder, nöjen med mera bör kosta beroende på hushållets storlek och familjemedlemmarnas ålder och kön.

Ta kontroll över din ekonomi

  • Skaffa överblick över din ekonomi. Gå igenom dina kontoutdrag och kvitton så du ser vart pengarna går.
  • Betala löpande räkningar. Prioritera hyra och el.
  • Har du svårt att betala dina räkningar? Agera direkt och kontakta fordringsägare.
  • Undvik lån med hög ränta och att låna till konsumtion eller för att betala andra lån.
  • Ta reda på till vilka du har skulder så du får kontroll. Skuldsammanställningar begär du från Kronofogden och från de som skickar kravbrev.
  • Ytterst viktigt är att du läser och förstår den post du får. Skriv inte på något du inte vet vad det är. Ta hjälp i god tid.

Skuldsanering – Överskuldsatt

Är du överskuldsatt och vill ansöka om skuldsanering kan kommunens budget- och skuldrådgivare vara ett stöd. Ni kan tillsammans fylla i en ansökan. Det finns material du kan få om du vill läsa igenom vad som gäller vid skuldsanering och själv göra din ansökan. Blankett och all information finns också på Kronofogdens hemsida, se Relaterade länkar.

Alla beslut om skuldsanering fattas av Kronofogden. Kommunens budget- och skuldrådgivare är ett stöd i processen och kan ge information.

Tips på länkar

Tips på länkar gällande ekonomi se under Relaterade länkar på denna sida.

Kontakt

Det är många som kontaktar oss vilket gör att vi har långa köer. Svarstiden är just nu upp till 1 månad.

Om du har frågor av allmän karaktär kan du hitta information under Relaterade länkar.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg