Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Kontaktfamilj och kontaktperson

En kontaktfamilj eller kontaktperson får en viktig roll om ett barn har bristande kontakt med en förälder. Barn som erbjuds kontaktfamilj är 3–12 år och lever ofta i familjer där föräldrar inte har möjlighet att ge sina barn den uppmärksamhet de behöver.

Ungdomar från 13 år och uppåt kan få stöd av en kontaktperson. Som kontaktperson träffar du ungdomen ett par gånger i veckan och tillsammans gör ni olika aktiviteter.

Insatsen är alltid behovsprövad och utredning ligger till grund för beslut.

Vem kan bli kontaktfamilj eller kontaktperson?

Kontaktfamiljen ska ha en stabil livssituation samt ha tid, tålamod och intresse av att ta emot barn med social problematik.

Hur blir man kontaktperson eller kontaktfamilj?

Intresserade personer tar kontakt med socialtjänstens mottagningsgrupp. En utredning för att bli kontaktperson innehåller intervjuer, referenstagning och registeruppgifter bland annat från polis och socialtjänst.

Vad innebär uppdraget

En kontaktperson träffar barnet eller ungdomen oftast utanför barnets eller kontaktpersonens egna hem, vanligtvis några timmar i veckan. Kontaktpersonens uppdrag består ofta i att vara en förebild, och att göra olika aktiviteter tillsammans med barnet/ungdomen.

En kontaktfamilj är en vanlig familj som tar emot ett eller flera barn i sitt hem, vanligtvis en eller två helger i månaden. Familjen kan vara två vuxna vars barn har flyttat ut, en vuxen med eller utan barn. Eller också en barnfamilj som har tid och engagemang för andras barn. Barnet tar del av kontaktfamiljens vardag och intressen.

Mer information
Vill du veta mer, ring gärna vår rekryterare för kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Se telefonnummer under Kontakt på denna sida. Intresseanmälan hittar du under Relaterade e-tjänster.

Familjehem

Familjehem behövs för en kortare eller längre tid när barn eller ungdomar inte kan bo hemma utan måste byta miljö och komma till ett annat hem. Orsakerna till behov av familjehem är flera. Det kan bero på att föräldrarna av olika anledningar inte klarar av att ha omsorg om sitt barn/ungdom. Det kan handla om föräldrars missbruk, fysiska, psykiska eller sociala problem.

Det kan också handla om att barnet har ett beteende som gör att det behöver byta miljö för en kortare eller längre period. Orsakerna kan vara problem i hemmet, i skolan eller att det finns ett begynnande missbruk och kriminalitet.

Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem innebär ett stort ansvar, hårt arbete men också mycket glädje och stimulans. Familjehem är helt vanliga familjer och uppdraget kräver ingen särskild utbildning eller yrke. Man kan vara gift, sambos eller ensamstående.

Som familjehem måste man ha ett intresse, tid och engagemang för att hjälpa ett barn eller en ungdom till en tryggare tillvaro. Man ska ha en stabil och trygg hemsituation och respektera andra människors integritet och bakgrund. Det är också viktigt att alla familjemedlemmar är överens om att man vill ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem.

Som familjehem har man som uppdrag att ta hand om barnet eller ungdomen men också att hålla kontakt med och samarbeta med barnets föräldrar, skola, socialtjänst och andra för barnet viktiga personer.

Mer information
Kontakta vår familjehemsrekryterare, se under Kontakt på denna sida.

Ersättning

Ersättning för uppdragen utgår i form av arvode och omkostnad och regleras i ett skriftligt avtal. Arvodet betraktas som inkomst av tjänst och beskattas därför. Omkostnaden ska täcka utgifter i samband med uppdraget som till exempel livsuppehälle och fritidsaktiviteter.
Omkostnadsbeloppet finansieras delvis.

Intresseanmälan

Om du vill anmäla ditt intresse att bli familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj, använd vår e-tjänst. Du hittar den under Relaterade e-tjänster på denna sida.

Uppdaterad: 2020-10-07 Sidansvarig: Anna-Lena Högberg


Kontakt

Rekryterare familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson
0612-800 00 (växel)

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

barnochunga@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.