Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänsthandläggningen byter myndighet

Från 15 juni 2020 flyttas färdtjänsthandläggning från Kramfors kommun till Din Tur kundcenter. Där kommer handläggare ta hand om din ansökan.

Du som söker färdtjänst ringer telefonnummer 0775-50 77 55, knappval  2, ansökningsblankett finns också att hämtas på Din Tur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida.

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.
Med färdtjänst kan du resa i hela Kramfors kommun samt fyra mil utanför kommungränsen.

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst beviljas den som bedöms få fördyrade resekostnader på grund av sitt funktionshinder.

Riksfärdtjänst ges inte automatiskt till den som är beviljad färdtjänst, I första hand ska resan beviljas med allmänna kommunikationer. Kraven för att få riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. Riksfärdtjänst gäller för resor inom Sverige. Rätt till resa med riksfärdtjänst utreds och beslutas av färdtjänsthandläggaren.

Vilka har rätt till färdtjänst och riksfärdtjänst

Om du på grund av en funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kommunikationer kan du ha rätt till färdtjänst.
Funktionsnedsättningen kan beviljas till dig som har ett bestående funktionshinder (under minst 6 månader) och vars funktionshinder medför väsentliga svårigheter att resa med allmän kollektivtrafik. Du måste vara folkbokförd i Kramfors kommun.

Färdtjänst beviljas inte på grund av att det inte finns kollektivtrafik där man bor eller att det är dåligt med turtäthet.

Individuell prövning sker och läkarintyg kan begäras. Om du inte kan åka vanlig taxibil så beviljas du specialfordon. Ledsagare beviljas enbart om extra hjälp behövs under själva resans gång (inte för att få hjälp med att handla, bära kassar med mera). Normal service ges av chauffören, såsom hjälp mellan entréer i markplan. Chauffören skall även hjälpa till med kassar/väskor mellan bilen och entréer i markplan.

Färdtjänstresor gäller inom kommunen och fyra mil in i angränsande kommun, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik.

För resor utanför dessa områden ansöker man om riksfärdtjänst.

Vem kan resa med riksfärdtjänst?

Att du har stor och varaktig funktionsnedsättning och på grund av detta måste resa på ett dyrare sätt än andra. Resan måste vara en fritidsresa och ske inom Sverige från en kommun till en annan. Resan får inte bekostas av det allmänna till exempel stat, landsting eller försäkringskassa. Läkarintyg kan behövas som komplement till ansökan. Då är det funktionsnedsättningens omfattning, funktionsnedsättningens varaktighet och framför allt varför detta hindrar personen att resa med allmänna kommunikationer som skall styrkas.

Om du inte kan göra resan med stöd av ledsagare eller den service som trafikbolagen erbjuder kostnadsfritt, kan du beviljas resa med taxi eller specialfordon. Trafikbolagens service består bland annat av:
• Ledsagarservice
• Assistans på flygplats
• Hjälp med bagage
• Hjälp vid byten av transportmedel
• Rullstolslyft
• Handikappanpassade sittplatser m.m.

Specialfordon
Om du är rullstolsburen, eller av andra skäl inte kan ta dig in och ur en taxi, kan du beviljas tillstånd för specialfordon.

Restider
Färdtjänstresor är begränsad under nattetid och gäller inte vardagar under natten klockan 23:00-04:00 och helgdagar klockan 23:00-06:00.

Beställning av resor
Telefonnummer för att beställa färdtjänst, arbetsresor och sjukresor är 0775-50 77 55

Medresenär
Med medresenär avses vanligen någon som den färdtjänstberättigade behöver för hjälp under resan. Det kan vara anhörig eller bekant. Två medresenärer kan medfölja. De betalar då samma avgift som den färdtjänstberättigade.

Ledsagare
Med medresenär avses vanligen någon som den färdtjänstberättigade behöver för hjälp under resan. Det kan vara anhörig, bekant eller personal i hemtjänsten. Två medresenärer kan medfölja. De betalar då ingen avgift.

Färdtjänstkort
Du som är beviljad färdtjänst, men kan klara av att åka buss med hjälp av följeslagare, får utan kostnad ta med en medresenär på bussen. Du måste då visa upp ett giltigt färdtjänstkort för busschauffören. Kostnaden blir bussbiljett för en person.

Avgift
Egenavgiften vid resor med färdtjänst är 1.5 gånger gällande taxa för kollektivtrafiken i länet. Ledsagare åker gratis, om resenären har beslut om ledsagare i sitt färdtjänsttillstånd.

 

Kommunens ansvar och skyldigheter för färdtjänst regleras genom
Lag (1997:736) om färdtjänst

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Lindberg

Kontakt

Din Tur Kundservice
0775-50 77 55 knappval 2
fardtjanst@dintur.se

Bokning av färdtjänstresa
0775-50 77 55