Frågor och svar om färdtjänst

Här har vi samlat vanliga frågor och svar som rör färdtjänst

Får jag åka färdtjänst till annan kommun om jag tillfälligt vistas där?
Vid kortare vistelse i annan kommun inom länet eller till annan ort i Sverige kontaktar du handläggaren på Din Tur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kundservice på telefon nummer 0775-50 77 55 knappval 2 för information och beställning.

Vad kostar resan?
Priset är 1,5 gånger enkelbiljett för vuxen på buss. Barn 7-19 år betalar halva priset.

Hur långt får jag åka med färdtjänst?
Färdtjänst gäller till resmål inom kommunen och fyra mil in i angränsande kommun, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Hur gör jag för att ansöka om färdtjänst?
Du kontaktar Din Tur kundservice telefonnummer 0775-50 77 55 knappval 2 för att få en ansökningsblankett hemskickad eller hämtar ansökningsblankett på Din Tur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Individuell prövning sker och läkarintyg kan begäras

Kan man överklaga beslut om färdtjänst?
Ja, handläggarens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet skall skickas inom tre veckor från beslutsdatumet till Din Tur kundservice men adresseras till Förvaltningsrätten.

Hur många färdtjänstresor får jag göra?
Det finns ingen begränsning av antalet resor i kommunen.

Får jag ta med mig någon person på resan?
Den person som har färdtjänsttillstånd får ta med sig en medresenär på resan som betalar samma avgift som dig.

Jag hade tänkt besöka min dotter i Stockholm, kan jag åka med färdtjänst där?
För att kunna åka färdtjänst i kommuner utanför länet måste du kontakta färdtjänsthandläggaren på Din Tur kundservice 0775-50 77 55 knappval 2 för att få särskilda biljetter som gäller i den kommun som du skall åka i.

Hur beställer jag färdtjänst?
Du beställer din resa på telefonnummer 0775-50 77 55
Vid beställningen uppger man om en medresenär kommer att åka med

Väntar föraren på mig om jag är försenad?
Föraren väntar på dig i fem minuter efter beställd avhämtnings tid.

Vad gäller vid färdtjänst med taxi?
Föraren hämtar dig vid porten eller entrén. Du får ta med dig handbagage och gånghjälpmedel som föraren ska hjälpa till med. Föraren skall också vid behov hjälpa dig in och ur bilen samt på och av med säkerhetsbältet.

Jag är rullstolsburen, hur sker resan då?
Du kommer att få åka i ett så kallat specialfordon. Du sitter då i rullstolen hela resan. Om du behöver hämtas från din lägenhetsdörr finns det ett hjälptillägg som man kan beviljas av färdtjänsthandläggaren.

Vad är ledsagare?
Personer som på grund av sin funktionsnedsättning inte själv klarar att genomföra sin resa med den hjälp som normalt ges av chauffören, kan efter prövning få tillstånd till ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte vistelsen vid resmålet. Ansvaret för att anskaffa en ledsagare vilar på den som har färdtjänsttillståndet. Ledsagaren skall ha förmåga att bistå den färdtjänstberättigade under resan. Ledsagaren betalar ingen avgift för resan.

När ska jag beställa sjukresa?
Resor till vården är sjukresor. Det kan t.ex. vara läkarbesök, behandling hos sjukgymnast eller provtagningar. Om du är osäker på om det är sjukresa eller färdtjänst så fråga när du beställer resan. Sjukresor beställs på telefonnummer 0775-50 77 55 två dagar innan planerat besök, tala också om vilken tid du behöver vara framme vid ditt besök. Det är Region Västernorrland som ansvarar för sjukresor.

Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänst gäller för resor inom Sverige, till och från kommuner utanför den fyra mils gräns som gäller för färdtjänst. Rätt till resa med riksfärdtjänst utreds efter ansökan av färdtjänsthandläggaren. Beslut fattas enligt lag om riksfärdtjänst.

Vem kan få riksfärdtjänst?
Om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och på grund av detta måste resa på ett dyrare sätt än andra kan du ha rätt till riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst är till för dig med en stor och varaktig funktionsnedsättning, som innebär att du måste göra en resa på ett särskilt kostsamt sätt inom Sverige.

Resan kan vid långa avstånd göras med tåg eller flyg. I speciella fall kan också annat färdmedel behövas. Resans ändamål kan vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Egenavgiften för riksfärdtjänst är bestämd av Regeringen. Avgiften motsvarar en andraklassbiljett med tåg. Du ansöker hos handläggare för färdtjänst på telefonnummer 0775-50 77 55

Får jag åka taxi om jag beviljas riksfärdtjänst?
Funktionshindrets svårighetsgrad avgör vilket färdmedel som får användas. Tillståndet skall ges till det färdsätt som med hänsyn till resenärens förutsättningar är det minst kostsamma för kommunen. Till detta räknas buss, tåg, flyg och båt. Om du inte kan göra resan med stöd av ledsagare eller den service som trafikhuvudmannen erbjuder kostnadsfritt kan du beviljas resa med taxi eller specialfordon.

Vad kostar det att åka riksfärdtjänst?
Den som beviljas riksfärdtjänstresa betalar en egenavgift som ska motsvara det normala biljettpriset för en resa med allmänna kommunikationer.

Hur lång tid innan resan måste jag ansöka om riksfärdtjänst?
Din Tur kundservice har tre veckors handläggningstid. Resor av akut karaktär, till exempel närståendes sjukdom eller begravning, ska handläggas med förtur. För ytterligare information kontakta färdtjänsthandläggare 0775-50 77 55

Kommunens ansvar och skyldigheter för färdtjänst regleras genom lagen om färdtjänst SFS 1997:736. Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Lindberg

Kontakt

Din Tur kundservice
0775-50 77 55 knappval 2
fardtjanst@dintur.se

Bokning av färdtjänstresa
0775-50 77 55