Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är till för dig som är rörelsehindrad och ger dig möjlighet att parkera närmare ditt resmål.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2009:73) om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska bedömningen vara av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel.

Regeln i Trafikförordningen innebär att ett parkeringstillstånd ”ska gälla under viss tid, dock längst 5 år”.

Fem år bör dock uppfattas som ett normalvärde när det gäller rörelsehinder som kan anses vara av permanent karaktär. Annan giltighetstid än fem år endast bör göras av medicinska skäl – alltså att rörelsehindret har en begränsad varaktighet.

Läkarintyg och bedömning

Det krävs ett läkarintyg som styrker behovet. Sökanden ska ha ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera

• På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad men inte mer än den tid som finns angiven på platsen.

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera

• Där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag, exempelvis: - Vändplats - Lastplats - Taxiplats - P-plats reserverad för buss eller lastbil
• Parkeringstillstånd gäller inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten
• På gångfartsområde gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.

E-tjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade – ansökan

För att ansöka ska du vara folkbokförd i Kramfors kommun.

• Ansök via vår e-tjänst. Den når du via länken som finns under relaterade länkar på denna sida
• Läkarintyg. Använd e-tjänsten som du når via länken under relaterade länkar på denna sida
• Namnteckning på bilaga
• Foto (i samma storlek som ett körkortsfoto). Ansökan diarieförs och ärendet påbörjas. Hela processen kan ta upp till två veckor.

Handlingarna skickas till:
Kramfors kommun
Samhällsavdelningen
872 80 Kramfors

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Lindberg