Avlösarservice i hemmet

Du som är vårdnadshavare eller anhörig till ett barn eller vuxen med funktionshinder har möjlighet till stöd i form av avlösning för att exempelvis kunna resa bort, uträtta sysslor utanför hemmet eller ägna dig åt andra barn i familjen.

Avlösarservice kan nyttjas såväl regelbundet som vid oförutsedda situationer.

Vill du veta mer?
Kontakta våra LSS-handläggare, se Kontakt på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Socialsekreterare LSS
Tel: 0612-801 34, 0612-800 62

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se