Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar med omfattande funktionshinder kan erbjudas boende i familjehem eller i en bostad med särskild service. Ett sådant boende ska vara ett komplement till föräldrahemmet.

Orsaken till att barnet behöver bo utanför föräldrahemmet kan vara att barnet har så omfattande behov av stöd och omvårdnad att familjen inte har möjlighet att klara av detta.

En annan anledning kan vara att barnet eller ungdomen går i en skola på annan ort.

Vill du veta mer?

Kontakta våra LSS-handläggare, se Kontakt på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Socialsekreterare LSS
Tel: 0612-801 34, 0612- 800 62

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se