Boende med särskild service för vuxna

Boende med särskild service är till för dig med funktionsnedsättning som behöver stöd av personal för att kunna bo själv.

Du får stöd i att skapa dig ett eget hem, för dina dagliga personliga behov och aktiviteter. På så sätt ska du få möjlighet att leva ett självständigt liv i en egen bostad.

Vi har två olika former av boenden med särskild service:

  • Gruppboende
  • Serviceboende

Det är din funktionsnedsättning och dina behov som avgör vilken typ av boende som skulle kunna passa bäst för dig.

Vill du veta mer?

Kontakta våra LSS-handläggare, se Kontakt på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Socialsekreterare LSS
Tel: 0612-802 41

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se