Arbeta på företag

Inom Disa finns möjlighet att arbeta på företag, alltså en arbetsplats på en butik, verkstad, fabrik, ett vaktmästeri eller något annat.

Handledare

Du utför där själv arbetsuppgifter med visst stöd av en person på arbetsplatsen som utsetts till att vara din handledare. Handledaren har sitt vanliga jobb att sköta så därför kommer du att få stöd vid vissa tillfällen och inte hela tiden.

Arbeta självständigt

Att vara på företag betyder större ansvar och att mera krav ställs på dig, exempelvis att du ska kunna arbeta självständigt, passa tider, vara uthållig och följa arbetsplatsens regler.

Innan det kan bli aktuellt med ett sådant jobb behöver du först arbeta i någon av våra grupper. Anledningen är att vi vill veta om du behöver träna på något eller vilket stöd du kan behöva för att det ska fungera bra för dig på en ”vanlig arbetsplats”.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om sysselsättning på företag, ta kontakt med arbetsanpassare, se under Kontakt på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Enhetschef
Tel: 0612-802 69

Arbetsanpassare
Tel: 0612-800 51

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se