Korttidstillsyn

Har du ett barn med funktionshinder som har svårt att vara ensam och klara sig själv före och efter skoldagen samt under loven så finns stöd i form av korttidstillsyn.

Stödet kan erhållas från det att barnet fyllt 13 år.

I vår kommun är det skolan som ansvarar för korttidstillsynen

Vill du veta mer?
Kontakta våra LSS-handläggare, se Kontakt på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Socialsekreterare LSS
Tel: 0612-801 34, 0612-800 62

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se