Samtal mellan ett barn och en äldre person

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse innebär att du som har ett funktionshinder kan få bo utanför ditt eget hem under en kortare period.

Det kan vara att du själv vill och behöver byta miljö, träffa andra. Det kan också vara för att ge anhöriga avlastning.

Tallåsens korttidshem

Tallåsen är ett korttidshem för barn och ungdomar. Vi erbjuder en stimulerande och hemlik miljö. Hos oss kan du välja bland ett antal olika och individuella aktiviteter. Från Tallåsen är det nära till skog och mark men också till Kramfors centrum.

Vi gör vårt bästa för att tillgodose barnens, ungdomarnas och föräldrarnas behov. En god föräldrakontakt är viktigt för oss.

Vill du veta mer?

Kontakta våra LSS-handläggare, se Kontakt på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Socialsekreterare LSS
Tel: 0612-801 34, 0612-800 62

Kom in kundtjänst
0612-800 00 

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se