Personlig assistans

Du kan ha rätt till personlig assistans om du har ett funktionshinder som är väldigt stort och att du därför behöver särskilt och extra mycket stöd och hjälp för det som kallas ”grundläggande behov”.

Grundläggande behov

Med grundläggande behov menas att sköta sin personliga hygien, kunna äta, klä av/på sig och att kommunicera med andra. Det kan även vara andra behov men då ska du ha ett psykiskt funktionshinder som innebär att ditt behov av stöd och tillsyn endast kan tillgodoses av personer som har ingående och nära kännedom om dig.

Är ditt funktionshinder sådant att du behöver väldigt mycket stöd och hjälp för dina grundläggande behov kan du även ha rätt till stöd för andra aktiviteter.

En personlig assistent kan hjälpa och stödja dig både hemma och utanför hemmet.

Du kan välja om det ska vara kommunen eller ett privat företag som ska sköta din assistans.

För att ansöka om personlig assistans behöver du vara under 65 år.

Läs mer om assistansersättning och se Försäkringskassans film om personlig assistans under Relaterade länkar på denna sida.

Vill du veta mer?

Kontakta våra LSS-handläggare, se under Kontakt på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Socialsekreterare LSS
Tel: 0612-801 34, 0612-800 62

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se