Rådgivning och annat personligt stöd

Region Västernorrland ansvarar för insatsen rådgivning och annat personligt stöd till dig med funktionshinder.

Insatsen innebär rådgivning av personer, till exempel kurator, psykolog, arbetsterapeut eller andra experter som har kunskap om hur det är att leva med funktionshinder.

Även anhöriga kan ha rätt till insatsen.

Insatsen innebär enbart rådgivning och samtalsstöd, ingen fysisk behandling.

På 1177.se finner du mer information om insatsen, se under Relaterade länkar på denna sida

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se