• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages

Arvode

Som god man eller förvaltare har du rätt till ett skäligt arvode för uppdraget enligt föräldrabalkens bestämmelser. Du har också rätt att få ersättning för de utgifter du haft för att kunna fullgöra ditt uppdrag som god man.

En god man eller förvaltare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara och ta ut det i förväg. Det är alltid Överförmyndarnämnden som beslutar om detta.

Vad är det som bestämmer arvodet?

I den redogörelseblankett som ska lämnas in årligen, tillsammans med årsräkningen, får vi en bild av hur svårt uppdraget är. Handläggaren gör sedan en bedömning av hur stort arvodet ska vara, utifrån arvodesriktlinjen.

Det som avgör beslutet om hur stort arvodet blir är vilka delar i uppdraget som ingår.

Vem är det som betalar arvodet?

Huvudregeln är att det är huvudmannen som betalar ditt arvode. I undantagsfall är det kommunen som får betala arvodet. Vem som betalar avgörs av hur stor inkomst respektive hur stor förmögenhet huvudmannen har.

Vad händer med arvodet om huvudmannen dör?
Om det är så att huvudmannen avlider ska du som god man vända dig till huvudmannens dödsbo för att få ut ditt arvode.

Uppdaterad: 2019-04-01 Sidansvarig: Victoria Häggkvist

Kontakt

Överförmyndarnämndens kontor

Telefontid
Måndag-torsdag
09.30-11.30
Övriga tider genom
Kom in kundtjänst
Tel. 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2
Vi tar bara emot bokade besök. Ring eller skicka e-post för att boka ett möte.

Postadress
Kramfors kommun,
Överförmyndarnämnden
872 80 Kramfors

E-post
ofnregistrator@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.