• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Blanketter, informationsmaterial och lathundar

Här hittar du blanketter och informationsmaterial som du kan behöva i ditt uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare.

Blanketter för redovisning

TillgångsförteckningPDF

RedogörelseblankettPDF

ÅrsräkningPDF

Årsräkning excelExcel

KörjournalPDF

Ansökningsblanketter

Ansökan om anstånd med årsräkning, sluträkning och förteckningPDF

Ansökan om uttag från spärrat kontoPDF -vuxna

Ansökan om uttag från spärrat kontoPDF - barn

Ansökan om samtycke till rättshandlingPDF, bl a arvskifte, köp/försäljning av fast egendom och placering av medel

Ansökan om att bli god man/förvaltarePDF, intresseanmälan

Begäran om entledigande från uppdraget som god man/förvaltarePDF

Ansökan om behov av god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltarePDF

Anmälan om behov av god man eller förvaltarePDF

Åtagande ställföreträdare,PDF god man och förvaltare

SamtyckePDF från huvudman, till anordnade av godmanskap/förvaltarskap

Läkarintyg god manPDF

Läkarintyg förvaltarskapPDF

Lathundar

Lathund i upprättande av årsräkningPDF

Lathund i upprättande av tillgångsförteckningPDF

Blanketter rörande ensamkommande barn (EKB)

Arvodesräkning kvartalPDF, gäller fr o m 2018-01-01

Redovisning över nedlagt arbetePDF, ska följa med till arvodesräkning kvartal

Bilaga arvodesräning förlorad arbetsförtjänstPDF

Bilaga arvodesräkning extra arvodePDF

KörjournalPDF

Information och riktlinjer

RollkollPDF, ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer

RollkollPDF, vad gör en god man och förvaltare? (Till huvudman)

Riktlinje arvode ensamkommandePDF

Riktlinje arvode god man och förvaltarePDF

Information kring dödsboPDF

Behörighet för anhöriga vid bankaffärerPDF, ny lag från 2017-07-01

FramtidsfullmaktPDF, ny lag från 2017-07-01


Uppdaterad: 2018-10-09 Sidansvarig: Victoria Häggkvist

Kontakt

Överförmyndarnämndens kontor

Telefontid
Måndag-torsdag
09.30-11.30
Övriga tider genom
Kom in kundtjänst
Tel. 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2
Vi tar bara emot bokade besök.
Ring eller skicka e-post för att boka ett möte.

Postadress
Kramfors kommun,
Överförmyndarnämnden
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Ann-Christin Andersson
Tel. 0612-801 02
Victoria Häggkvist
Tel. 0612-801 03
Åsa Sjöberg
Tel. 0612-801 05

E-post
ofnregistrator@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.