• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Förvaltarskap

Godmanskap är i vissa fall inte en tillräcklig hjälp för att tillgodose någons hjälpbehov. En person kan istället behöva en förvaltare som helt tar över ansvaret för dennes ekonomi. Förvaltarskap innebär att den hjälpbehövande helt eller delvis förlorar sin rättshandlingsförmåga.

Till skillnad från godmanskap som är en frivillig hjälpåtgärd är förvaltarskap en tvångsåtgärd som kan anordnas mot någons vilja. De i lagen angivna förutsättningarna för anordnande av förvaltarskap är i grunden desamma som för godmanskap. Utöver detta ska den hjälpbehövande även vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom.

Den enskilde eller dennes närmast anhöriga kan ansöka om god man eller förvaltare direkt hos tingsrätten.

Personal inom socialtjänsten och sjukvården kan anmäla behov av god man eller förvaltare hos överförmyndarnämnden. Om den enskilde inte kan lämna samtycke till godmanskap eller förvaltarskap ska läkarintyg bifogas anmälan. Finns det ett förslag till god man eller förvaltare skall skriftligt samtycke inhämtas från den enskilde.

Därefter prövar överförmyndarnämnden om ett behov föreligger. Efter prövningen ansöker överförmyndarnämnden hos tingsrätten om godmanskap eller förvaltarskap.

Uppdaterad: 2018-10-22 Sidansvarig: Victoria Häggkvist

Kontakt

Överförmyndarnämndens kontor

Telefontid
Måndag-torsdag
09.30-11.30
Övriga tider genom
Kom in kundtjänst
Tel. 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2
Vi tar bara emot bokade besök. Ring eller skicka e-post för att boka ett möte.

Postadress
Kramfors kommun,
Överförmyndarnämnden
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Ann-Christin Andersson
Tel: 0612-801 02
Victoria Häggkvist
Tel: 0612-801 03
Åsa Sjöberg
Tel: 0612-801 05

E-post
ofnregistrator@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.