Förvaltarskap

Godmanskap är i vissa fall inte en tillräcklig hjälp för att tillgodose någons hjälpbehov. En person kan istället behöva en förvaltare som helt tar över ansvaret för dennes ekonomi. Förvaltarskap innebär att den hjälpbehövande helt eller delvis förlorar sin rättshandlingsförmåga.

Till skillnad från godmanskap som är en frivillig hjälpåtgärd är förvaltarskap en tvångsåtgärd som kan anordnas mot någons vilja. De i lagen angivna förutsättningarna för anordnande av förvaltarskap är i grunden desamma som för godmanskap. Utöver detta ska den hjälpbehövande även vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom.

Den enskilde eller dennes närmast anhöriga kan ansöka om god man eller förvaltare direkt hos tingsrätten.

Personal inom socialtjänsten och sjukvården kan anmäla behov av god man eller förvaltare hos överförmyndarnämnden. Om den enskilde inte kan lämna samtycke till godmanskap eller förvaltarskap ska läkarintyg bifogas anmälan. Finns det ett förslag till god man eller förvaltare skall skriftligt samtycke inhämtas från den enskilde.

Därefter prövar överförmyndarnämnden om ett behov föreligger. Efter prövningen ansöker överförmyndarnämnden hos tingsrätten om godmanskap eller förvaltarskap.

Uppdaterad: Sidansvarig: Malin Zakrisson

Kontakt


Överförmyndarnämndens kontor

Telefontid
Måndag–torsdag
10.00–11.00
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Vi har endast möjlighet att ta emot bokade besök. Ring eller skicka e-post för att boka ett möte.

Postadress
Kramfors kommun
Överförmyndarnämnden
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Malin Zakrisson
Handläggare

Åsa Sjöberg
Handläggare

E-post
ofnregistrator@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.