Övrigt

Ge bort eller ta emot gåvor  

Det är inte tillåtet för dig som är god man/förvaltare att ge bort huvudmannens egendom. Det gäller både fast och lös egendom. Det innebär att inte heller Överförmyndarnämnden kan godkänna att gåvor ges bort.

Det enda som är godkänt är personliga presenter till normala värden i form av julklappar och födelsedagspresenter.

Huvudmannen kan själv ge bort gåvor om han/hon kan uttrycka sin egen vilja och själv utföra överlämnandet av gåvan. Du som god man får inte medverka vid en sådan handling.

Gode mannen får inte be personal på till exempel ett boende att bevittna testamente eller fullmakt. Vid minsta tveksamhet hur du ska göra ta kontakt med Överförmyndarnämnden.

Spärr på bankkonto

Huvudregeln är att huvudmannens konton ska spärras för dig som god man/förvaltare. Undantaget personkonto/transaktionskonto.

Det bör dock observeras att huvudmannen alltid har rätt att ta ut pengar från spärrade konton när det gäller godmanskap.

Enligt 14 kap 8 § föräldrabalken, får pengar som satts in hos bank tas ut endast med överförmyndarens samtycke.

Undantag från huvudregeln är följande:

  • Uttag av nettoårsränta får ske utan samtycke (dock inte ränta gällande minderårigas spärrade medel)
  • Överförmyndarnämndens samtycke krävs inte för pengar som behöver finnas tillgängliga för huvudmannens uppehälle eller vården av hans eller hennes egendom. Dessa medel ska sättas in på ett så kallat fritt konto (personkonto/transaktionskonto) där pensionen eller lönen automatiskt sätts in.

Observera att behållningen på personkonto/transaktionskonto ej får överstiga 25 000 kronor.

Om huvudmannen avlider

Uppdraget som god man upphör den dag huvudmannen avlider.

Anhörig och överförmyndarnämnden ska underrättas så snart som möjligt.

Den som är god man ska ta hand om den avlidnes egendom tills dess dödsboet tar över den uppgiften. Om det saknas företrädare för dödsboet eller om de som finns avsäger sig ansvaret ska den som är god man lämna över ärendet till
socialnämnden.

Som god man/förvaltare är du skyldig att lämna in en slutredovisning för tiden till och med dödsdagen.

I vissa fall ska god man anmäla att det bör förordnas en särskild god man för
okända arvingar.

Uppdaterad: Sidansvarig: Malin Zakrisson

Kontakt


Överförmyndarnämndens kontor

Telefontid
Måndag–torsdag
10.00–11.00
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Vi har endast möjlighet att ta emot bokade besök. Ring eller skicka e-post för att boka ett möte.

Postadress
Kramfors kommun
Överförmyndarnämnden
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Malin Zakrisson
Handläggare

Åsa Sjöberg
Handläggare

E-post
ofnregistrator@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.