Sörja för person

Att sörja för person brukar också kallas för personlig omvårdnad. Det är en viktig uppgift. Uppdraget styrs av de behov som personen (kallas även huvudman) har.

Du som har uppdraget ska se till att personen får den vård och det stöd som han eller hon behöver. Du ska inte ge vård och stöd själv.

Målet för ditt uppdrag är att bidra till en god livskvalitet, goda levnadsvillkor och största möjliga självständighet för din huvudman.

Som god man/förvaltare kan du till exempel

  • vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen utanför huvudmannens boende- och vårdmiljö
  • genom regelbundna besök hos huvudmannen och kontakter med till exempel vårdpersonal och hemtjänst se till att huvudmannen har en bra boendemiljö, får god vård och omsorg samt så hög livskvalitet som möjligt
  • ta initiativ till att huvudmannen till exempel får en kontaktperson
  • i övrigt uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, rekreation med mera och ta de initiativ som är lämpliga
  • se till att huvudmannen får hjälp med större inköp som till exempel möbler, radio, TV, kläder och gardiner

Uppdaterad: Sidansvarig: Malin Zakrisson

Kontakt


Överförmyndarnämndens kontor

Telefontid
Måndag–torsdag
10.00–11.00
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Vi har endast möjlighet att ta emot bokade besök. Ring eller skicka e-post för att boka ett möte.

Postadress
Kramfors kommun
Överförmyndarnämnden
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Malin Zakrisson
Handläggare

Åsa Sjöberg
Handläggare

E-post
ofnregistrator@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.