En arbetsterapeut hjälper en äldre kvinna att stå med balans.

Möjliggöra egen aktivitetsförmåga

I Sverige bor många äldre kvar i sitt ordinära boende även när de uppnått en hög ålder. Det innebär att fler äldre behöver få vård och omsorg i hemmet. Åldrandet innebär inte bara en ökad risk för dödlighet, sjukdom och skada utan innebär också ökad risk för nedsatt förmåga att utföra aktiviteter i vardagen - vilket kan medföra en sänkt livskvalité.

För att få hjälp och stöd i vardagen kan bistånd sökas enligt Socialtjänstlagen. Bistånd i form av hemtjänst utreds och beviljas av biståndshandläggare.

För att hjälpen ska bli rätt erbjuder vi genom projektet "Möjliggöra egen aktivitetsförmåga" alla som ansöker om hemtjänst för första gången att träffa en arbetsterapeut innan biståndsbeslut tas.

Målet är att möjliggöra den enskildes egna aktivitetsförmågan och behålla självständigheten så länge det är möjligt. I arbetet med att göra en aktivitetsbedömning ingår också att instruera hur hjälpmedlet ska användas samt göra en uppföljning ett antal veckor senare.

Projekttid:
2021-2023

Beställare:
Välfärdsförvaltningen Kramfors kommun, Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef Äldreomsorgen

Kontaktperson:
Tomas Öberg
Verksamhetsutvecklare och projektledare
0612-802 36
thomas.oberg@kramfors.se

Läs mer:

Satsning på äldres självständighet

Så ska våra brukares hälsa och livskvalitet säkras

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Samordnare
God och nära vård Kramfors
Anna Böhlenius
Tel: 0612-803 84

Kontaktbrevlåda:
naravard@kramfors.se