Medicinskt ansvariga –
MAS och MAR

MAS och MAR

För att kunna garantera en god kvalitet och säker hälso- och sjukvård ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). I Kramfors har vi även valt att ha en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

MAS och MAR ska se till att hälso- och sjukvården inom kommunens ansvarsområde (hemsjukvård, på särskilt boende och bostad med särskild service) följer lagar och författningar. De följer kontinuerligt upp verksamheten för att säkra kvaliteten så att du får en god och säker vård. MAS och MAR gör även riktlinjer kring hälso- och sjukvård.

MAS och MAR ansvarar för att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om du som patient har utsatts för allvarlig skada, eller risk för allvarlig skada, i samband med vård och behandling.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Kajsa Eldeklint
0612-81 09 32

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Anna Böhlenius
0612-803 84

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
0612-81 09 32

Medicinskt ansvarig
för rehabilitering
0612-803 84

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se