Medicinskt ansvariga –
MAS och MAR

För att kunna garantera en god kvalitet och säker hälso- och sjukvård ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). I Kramfors har vi även valt att ha en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Tel: 0612-81 09 32

Medicinskt ansvarig
för rehabilitering
Tel: 0612-803 84

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se