När du inte längre behöver hjälpmedlet eller när förskrivaren bedömer att behovet upphört ska det återlämnas. Det gäller även trasiga och gamla hjälpmedel. Du ansvarar själv för att återlämna.

Återlämning av hjälpmedel

I första hand sker återlämning av hjälpmedel på någon av följande återlämningsplatser i kommunen vilket du själv ansvarar för att göra.

Större hjälpmedel

Större och mer skrymmande hjälpmedel som exempelvis sängar, personlyftar och hygienstolar på hjul kan hämtas i hemmet. Boka hämtning hos Hjälpmedel Västernorrland på 060-14 96 10 eller skicka ett mail till hjalpmedel.kundtjanst@rvn.se

Hjälpmedel vid flytt till särskilt boende

När du flyttar till särskilt boende tar du med de hjälpmedel du behöver och återlämnar de hjälpmedel du inte längre behöver. Du kan också återlämna hjälpmedel när du kommer till boendet.

Om du har frågor

För mer information eller frågor, kontakta din förskrivare eller ring kommunens växel eller skicka ett mail, se under Kontakt på denna sida.