Vad gäller vid flytt?

Detta gäller vid flytt

Om du flyttar inom länet

Du ska alltid kontakta förskrivaren och meddela din förestående flytt. Du tar med hjälpmedlen till den nya bostaden och ansvarar själv för samtliga kostnader i samband med flyttning av hjälpmedlen. Undantag är fast monterad/installerade hjälpmedel så som taklyft, porttelefon, hörslingor.

Om du flyttar till ett annat län

Du ska i god tid meddela förskrivaren och komma överens om vilka hjälpmedel som är nödvändiga att ta med vid flytten. Förskrivaren kontaktar därefter hjälpmedelsverksamheten i det nya länet. Övriga hjälpmedel återlämnas. Läs mer under rubrik ”Återlämna hjälpmedel.”

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se