Våld och hot i nära relation

Knuten näve

Våld i nära relation är ett brott, ett socialt problem, ett folkhälsoproblem och ett jämställdhetsproblem. Det påverkar alla inblandade, den våldsutsatta, barnen men också den som utövar våldet — men det finns hjälp att få. Socialtjänsten i Kramfors kommun har i uppgift att stödja personer som varit utsatta för våld i nära relationer.

  • Är du utsatt?
  • Känner du dig rädd och hotad?
  • Känner du dig kontrollerad eller isolerad?
  • Har du blivit slagen?
  • Har du blivit tvingad till att ha sex?

Kontaktuppgifter till Socialtjänsten finner du under Kontakt på denna sida samt kontaktuppgifter till andra stödinstanser finns under Relaterade länkar.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg