10 januari 2017

Är du anhörig till en missbrukare?

Nästa vecka startar vi en stödgrupp för dig som har någon i din närhet som har ett missbruk. Första träffen blir den 17 januari i vår lokal på Strandgatan i Kramfors.

Att vara anhörig till någon som missbrukar kan ibland vara svårt på olika sätt, beroende på vilken relation man har till varandra. Känslorna kan variera från oro, sorg, hopp och hopplöshet, ilska, irritation, skuld, skam, kontroll och maktlöshet - ja, listan kan göras lång.

Det finns hjälp och stöd att få!
Anhöriggruppen är till för dig som upplever att ditt liv påverkas negativt på grund av någon du känner missbrukar eller är beroende av alkohol eller andra sinnesförändrande preparat.

Under träffarna kommer vi att tala om:

  • Beroende
  • Medberoende
  • Skam/skuld
  • Gränser
  • Beteenden
  • Alanon, anhörigstöd

Syftet är att du ska få möjlighet att träffa andra i liknande situation. Genom gruppen får du möjlighet till nya insikter och förhållningssätt som underlättar för dig.

Plats: Strandgatan 15, 5 tr, Kramfors

Tid: 16.00-18.15

Dagar: 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 14/2 (tisdagar).
Vi avslutar med en uppföljning den 7/3.

Varmt välkommen att anmäla dig!

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anmälan och frågor:
Yvonne Edholm
Behandlingspedagog
Alkohol-/drogenheten
0612-805 74
yvonne.edholm@kramfors.se.