16 januari 2017

Samhall städar åt oss

Upphandlingen av städ- och tvättuppdrag som sker inom ramen för kommunens hemtjänst och särskilt boende är nu klar. Från och med i vår utför Samhall dessa uppdrag.

Den avslutade upphandlingen är den i första sitt slag för Kramfors kommun;
en upphandling med social hänsyn. För att kunna lägga anbud måste entreprenörerna uppvisa att medarbetare med någon form av funktionsnedsättning utför minst 25-30 % av städ- och tvättuppdragen.

Många fördelar
- Vi ser att det finns tre vinnare i upphandlingen. Brukarna som får service med kontinuitet, vår personal som kan fokusera på att ge vård och omsorg samt de funktionsnedsatta vars arbetsmarknad förstärks, säger Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef för om stöd, vård och omsorg inom BAS (Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen).

Upphandlingen gäller:

  • Städning hos brukare i enskilda hem och på särskilda boenden samt gemensamhetslokaler i särskilt boende och hemtjänstlokaler
  • Tvätt av personakläder inom hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård
  • Rengöring och funktionskontroll av hjälpmedel

För att öka möjligheten för även små entreprenörer att lägga anbud var upphandlingen indelad i tre geografiska områden: Kramfors centrum, Bollsta/Nyland och Höga kusten. När det gäller rengöring och funktionskontroll av hjälpmedel måste man dock lägga anbud för hela kommunen.

Tre konkurrerade
Upphandlingen lockade totalt fem företag att skicka in anbudshandlingar. Tre av dessa kunde leva upp till de skall-krav som satts upp och gick därmed vidare till utvärderingsfasen.

- Det har varit en grannlaga uppgift att utvärdera anbuden. Alla entreprenörer har sina kompetenser och fördelar, men till sist drog Samhall det längsta strået, berättar Arkeflod.

Avtalet löper på två år plus möjlighet till två års förlängning.

Positiva tidigare erfarenheter
Eftersom Kramfors kommun haft ett flerårigt projekt där städningen inom hemtjänst och särskilt boende legat ute på entreprenad, är de flesta brukare redan vana med det. Skillnaden som uppstår är att man inte kan välja om man vill få städat av oss eller extern kompetens, i och med avtalet blir det Samhalls tjänster som gäller för alla.

- Alla har dock inte deltagit i projektet och vår första uppgift är att informera om förändringen. Detta för att skapa trygghet och göra övergången så smidig som möjligt, säger Inga-Lena Arkeflod.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Inga-Lena Arkeflod
Verksamhetschef
0612-801 77
ingalena.arkeflod@kramfors.se