27 januari 2017

Ingen visning av smart teknik

Den visningsmiljö av underlättande teknik för äldre som vi haft vid Förebyggande center avslutas. Behovet av information är inte lika stort längre och målgruppen hittar hjälp på annat håll.

På Förebyggande center har äldre och deras anhöriga sedan 2012 kunnat få råd, tips och idéer om smart teknik som underlättar vardagen. När verksamheten drog igång fanns ett stort sug efter kunskap.

Teknik för att känna sig säker
Visningsmiljön byggdes upp i form av en utställning av vardagshjälpmedel lånade via avtal från Hjälpmedel Västernorrland. Man har kunnat få upplysningar om fiffiga tekniska saker som till exempel kan underlätta att öppna en flaska, komma ihåg telefonnummer och använda sig av fjärrkontrollen. Enkelt förklarat kan man säga att det handlar om hjälpmedel för planering och stöd i vardagen samt att känna sig trygg och säker.

Under de fem år visningsmiljön funnits har vi haft öppen visning två halvdagar i veckan för spontana besök. Vi har också tagit emot bokade besök av grupper. Förskrivare av hjälpmedel har också haft möjlighet att besöka visningsmiljön för att visa och prova hjälpmedel med brukare.

Minskat antal besökare
Det senaste året har antalet besök minskat rejält. En förklaring kan vara att den information vi gav på bred front har nått ut till så många att behovet av ny information gått ned. Det finns dessutom numera en butik i Kramfors som säljer enklare hjälpmedel.

Syftet är uppnått
- Det viktigaste syftet har uppnåtts, att öka kunskap bland äldre om teknik. Men eftersom behovet inte är lika stort idag nu tog vi idag vid vårt sammanträde beslut om att avveckla visningsmiljön, säger Jonne Norlin (S), ordförande i Barn-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS).

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Inga-Lena Arkeflod Verksamhetschef BAS
0612-801 77 ingalena.arkeflod@kramfors.se

Jonne Norlin (S) Ordförande BAS-nämnden 073-275 87 50 jonne.norlin@kramfors.se