04 juni 2018
Stöd & omsorg

Avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

När en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast besöker en patient i bostaden så har det hittills inte kostat något i vår kommun. Från och med den 1 oktober i år kommer dessa besök att medföra en kostnad.

Avgiften blir 200 kronor per besök men högst 350 kronor per månad och tas ut för enstaka hembesök och återkommande hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Besöken kan vara planerade eller oplanerade.

–  Avgifter för hälso- och sjukvård finns redan i regionen och i flera av länets kommuner. Att kostnad för hälso- och sjukvård blir likvärdig med den kostnad man betalar för regionens öppenvård är rimligt, säger Anna-Stina Sjödin Fors, chef för bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen. 

Avgifter och maxtaxa – så fungerar det

• För den som inte har andra insatser än hälso- och sjukvård blir kostnaden 200 kronor per besök och som mest 350 kronor per månad.

• Den som har andra insatser; hemtjänst i hemmet, i särskilt boende eller dagverksamhet betalar en avgift för det inom ramen för maxtaxa. Avgiften för hälso- och sjukvård kommer då att rymmas inom maxtaxan.

• Avgifterna för hälso- och sjukvård kommer också att följa Region Västernorrlands avgifter.

• När du fyller 85 år betalar du inga avgifter för hälso- och sjukvård, varken till kommunen eller regionen.

Kommunfullmäktige beslutade i ärendet den 28 maj 2018.

Uppdaterad: 2018-12-04 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Anna-Stina Fors Sjödin, chef
Bistånds-, arbetsmarknads och sociala serviceförvaltningen
0612-802 34
annastina.fors.sjodin@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.