05 december 2018

Chansen har blivit Familjecentrum

Att vi erbjuder hjälp, stöd och rådgivning till familjer som har relationsproblem är inget nytt. Det som hänt nu är att verksamheten fått ett nytt namn. Chansen heter numera Familjecentrum.

Att ha familj är ett livspussel, och det kan vara svårt att få alla bitar att falla på plats. Då kan det vara guld värt att få professionell hjälp.

– Vår uppgift är att vara ett stöd till barn och ungdomar samt deras föräldrar. Vi är en del av socialtjänsten, vilket innebär att familjerna blir remitterade till oss, berättar Mikael Lindström.

Tillsammans med Carola Bäckvall, Christina Månsson och Jolin Karrabi arbetar Mikael som familjebehandlare. I teamet ingår också behandlingsassistent Maria Viklund.

Långvarig erfarenhet

Föregångaren till Familjecentrum Chansen startades i projektform, men implementerades därefter som en gemensam verksamhet inom BAS- och BKU-förvaltningarna.

– Vi finns sedan februari i gamla tidningshuset på Stationsgatan i Kramfors och är numera enbart kopplade till BAS. Eftersom så mycket nytt hände tyckte vi att vi behövde ett nytt namn, säger Mikael Lindström.

Valet föll på Familjecentrum. Familjecentrum jobbar med familjers bästa i fokus.
– Vi är en resurs för föräldrar och deras barn och ungdomar upp till 18 år, säger Carola Bäckvall.

Utredning innan samtal

Innan en familj får träffa Familjecentrum görs en utredning. En socialsekreterare analyserar då vilken typ av stöd familjen behöver för att stärka sina relationer. Målen formas alltid efter barnets behov; man ser till vad som är lämpligt och möjligt.

Remissen går sedan till Familjecentrum och problemlösande samtal inleds. Dessa samtal kan se helt olika ut beroende på hur familjekonstellationerna ser ut. Ibland träffas man i kommunens lokaler, men samtalen kan också ske på andra ställen, till exempel i hemmet.

Viktigt att veta är att familjerna alltid medverkar frivilligt och att sekretess råder.

Hjälper ungdomar som dömts till ungdomstjänst

Familjecentrum träffar också unga lagöverträdare som dömts till ungdomstjänst i stället för fängelsestraff.

– Förutom att samtala om brott, kriminalitet och våldsoffer hjälper vi ungdomarna att hitta en arbetsplats där de kan göra sin ungdomstjänst, säger Christina Månsson.

 

BKU-förvaltningen = Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

BAS-förvaltningen = Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen

 

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Frågor kring nyheten?

Carina Eriksson
Chef Individ- och familjeomsorg
0612-802 08
carina.eriksson@kramfors.se