18 augusti 2022

Kom och prata med oss om
God och nära vård i Ullånger

Arbetet med God och nära vård fortsätter! Du som är nyfiken på vad det innebär har chansen att samtala med Kramfors kommun och Region Västernorrland på Ullångersdagen den 27 augusti.

Omställningen till God och nära vård pågår i hela landet och innebär att den vård du behöver ska finnas nära dig och utgå från dina behov. Nära kan betyda geografiskt nära, men det kan också handla om kontakt med vården med hjälp av till exempel digitala tjänster.

God och nära vård innebär dessutom en fokusförflyttning från sjukdom och behandling till att i högre grad arbeta hälsofrämjande med förebyggande insatser.

– Hos oss finns två samarbetsprojekt mellan kommunen och Regionen, som handlar om just detta. Det vill vi berätta om, men även höra vad invånarna själva har för åsikter, tankar och idéer, säger Kramfors kommuns samordnare Anna Böhlenius.

Hemma hos mig och HLT
De projekt Anna Böhlenius talar om är ”Hemma hos mig” där vårdbehövande har möjlighet att bli undersökta i hemmet av en sjuksköterska, som i sin tur kopplar upp sig mot läkare på hälsocentralen.

I det andra projektet, som heter ”HLT – Hälsa, lärande trygghet”, samarbetar skolhälsovården, socialtjänsten och primärvården för att i ett tidigt skede kunna hjälpa barn och ungdomar som har det svårt.

Fjärde möjligheten till samtal
Träffen på Ullångersdagen blir den fjärde chansen för intresserade invånare att samtala med tjänstepersoner från Kramfors kommun och Regionen om God och nära vård. I maj arrangerades en medborgardialog i Ullånger och man har också besökt Docksta och Nordingrå.

– Den här gången kommer vi att stå utanför Centrumhuset mellan klockan 10 och 15. Vi hälsar alla varmt välkomna, säger Helena Rödén, verksamhetschef för primärvården i närsjukvårdsområde väster.

Fotnot:
På bilden överst ser du Tomas Öberg (Kramfors kommun), Malin Pettersson (Region Västernorrland), Helena Rödén (Region Västernorrland), Anna Böhlenius (Kramfors kommun), Cindy Trilsbeek (Region Västernorrland). Fotot är taget under Nordingrådagen i våras.

Läs mer:
kramfors.se/naravard

Text

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck