Gunilla von Bergen-Lodnert från upphandlade leverantören Evondos instruerar Ida Strömberg, Conny LIndroth, Kirsi Ripatti och Camilla Westin i hur läkemedelsautomatens sköts.

Gunilla von Bergen-Lodnert från upphandlade leverantören Evondos instruerar Ida Strömberg, Conny LIndroth, Kirsi Ripatti och Camilla Westin hur automaten laddas och ger tips om hur den sköts på bästa sätt.

12 september 2022

Läkemedelsautomater ger stöd och skapar självständighet

Med målsättningen att öka den enskildes självständighet införs nu läkemedelsautomater inom hemtjänsten i samverkan med hemsjukvården. Lugnviks hemtjänst är först ut i kommunen att introducera automaterna.

– Satsningen är ett samarbete mellan kommunens enheter för hälso- och sjukvård samt äldreomsorg, så under förra veckan gick hemtjänstpersonal och sjuksköterskor en utbildning i hur automaterna sköts, berättar David Wiklund, verksamhetsutvecklare välfärdsteknik och samordnaren Isabell Karlsson fortsätter:

– Kramfors kommun har i ett inledningsskede köpt in tio läkemedelsautomater och Lugnvik är utvald att starta införandet bland personer som har behov av stöd att ta sina mediciner och som gett sitt samtycke.

Malin Nordlöf, enhetschef för Lugnviks hemtjänst sitter på en soffa med Isabell Karlsson och David Wiklund, som är samordnare respektive verksamhetsutvecklare av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Framför på ett bord står en läkemedelsautomat.

Malin Nordlöf, enhetschef för Lugnviks hemtjänst samarbetar med Isabell Karlsson och David Wiklund, som är samordnare respektive verksamhetsutvecklare av välfärdsteknik inom äldreomsorgen.


Rätt dos vid rätt tid
En läkemedelsautomat är precis det som ordet antyder; ett hjälpmedel som påminner om när det är dags att ta sin medicin. Den kan liknas vid ett digitalt medicinskåp, som laddas med en rulle för två veckor där tabletterna finns i portionspåsar enligt den dos som läkaren ordinerat.

Via ljud, ljus och tal aviserar automaten vid den inprogrammerade tiden att det är dags att ta medicinen. Påsen är förklippt och enkel att öppna. Skulle personen av någon anledning missa att ta medicinen kommer flera påminnelser.

– Hämtas den inte ut alls låser automaten in medicinen i ett separat fack och en signal skickas till hemtjänsten om att det behövs en åtgärd. Tryggt och säkert med andra ord, säger David Wiklund.

Film som visar hur läkemedelsautomaten fungerar

Du som behöver en undertext kan klicka på T.


Ökad flexibilitet och minskad oro

Idag finns ett större antal personer som får hjälp med sina läkemedelsintag av hemtjänsten på delegation från hemsjukvården. För den enskilde kan det betyda ett flertal besök per dag bara för att få sin medicin. På grund av olika anledningar kan personalen ibland bli försenad, vilket skapar oro hos vissa.

– Läkemedelsautomater bidrar då positivt, eftersom man kan få sin medicin på rätt tid och sedan vila, ta en promenad eller göra det man vill utan att behöva vänta på besöket, säger Malin Nordlöf, enhetschef för Lugnviks hemtjänst.

Camilla Johansson, verksamhetschef för kommunens hälso- och sjukvård, håller med:

– Det här införandet är också en del av omställningen mot en god och nära vård där det är tydligt att patientens självständighet stärks.

En kompletterande satsning
Cirka 40 procent av landets kommuner använder sig idag av läkemedelsautomater och Kramfors kommun ser det här som ytterligare ett steg i arbetet med välfärdsteknik. Digitala stöd som nyckelfri hemtjänst och trygghetskamera kompletteras nu med denna satsning.

– Det här är en del av framtidens hälso- och sjukvård och det känns fantastiskt att vi kan erbjuda det i välfärdsförvaltningen, avslutar David Wiklund.


FAKTA/Kompetenscenter välfärdsteknik

Kramfors är en av tio utvalda modellkommuner i landet som ska stödja och inspirera andra kommuner inom området välfärdsteknik i äldreomsorgen. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bildar vi Kompetenscenter välfärdsteknik.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

David Wiklund
Verksamhetsutvecklare teknik
Välfärdsförvaltningen
0612-803 60
david.wiklund@kramfors.se

Malin Nordlöf
Enhetschef
Lugnviks hemtjänst
0612-808 75
malin.nordlof@kramfors.se