23 september 2022

Alla inom daglig verksamhet får samma habiliteringsersättning

Under onsdagens sammanträde i välfärdsnämnden togs två beslut som rör habiliteringsersättningen till personer som har beslut om daglig verksamhet. Båda besluten är positiva för den enskilde.

– Vi har hittills haft olika regler för hab-ersättningen för olika brukare, vilket naturligtvis inte känts rätt ur ett jämlikt perspektiv. Idag har vi fattat beslut om ett system som är lika för alla, säger Gudrun Sjödin (S), välfärdsnämndens ordförande (S).

Hittills har regelverket för vad som räknas som hel- och halvdag skilt sig åt beroende på om personen haft beslut om daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), eller SoL (Socialtjänstlagen). Som exempel kan nämnas att heldag räknades som tre timmar i det ena fallet och 5, 5 timmar i det andra.

– Nu kommer alla brukare att få ersättning på lika villkor, oavsett lagstiftning. Om man närvarar mer än tre timmar motsvarar det ersättning för en heldag. Halvdag innebär närvaro upp till tre timmar, berättar Anette Agrell (V), välfärdsnämnden vice ordförande.

Extra hab-ersättning i december

Pandemin har medfört att personer som vanligtvis deltar i daglig verksamhet, till exempel Navet, Återbruket och Café Genomfarten, har stannat hemma på grund av rädsla för smitta. Enligt de bestämmelserna skulle dessa personer inte få någon habiliteringsersättning för de dagar de är hemma.

Regeringen ändrade dock villkoren ifjol så att det är tillåtet att betala ut ersättning även till de som inte närvarat under pandemin. Ifjol delade vi ut en uppskattad julbonus och kommer så att göra även i år.

Vi har ansökt om och rekvirerat ett statsbidrag vi fått om 800 000 kronor. Ett bidrag som välfärdsnämnden fattade beslut om ska kompletteras med en kommunal pott pengar om 180 000 kronor.

– Statsbidraget är egentligen riktat till dem som har beslut enligt LSS, men även här vill vi vara jämlika. Medlet omfördelas i befintlig budget och genom det kan vi ge även de som omfattas av Socialtjänstlagen en trevlig bonus, säger Gudrun Sjödin.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Gudrun Sjödin (S)
Ordförande välfärdsnämnden
0612-801 32
gudrun.sjodin@kramfors.se

Anette Agrell (V)
Vice ordförande välfärdsnämnden
072-403 18 42
anette.agrell@pol.kramfors.se