Region Västernorrlands hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Norman fanns med under temakonferensen i Sundsvall, liksom moderatorn Anna Nergårdh.

Region Västernorrlands hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Norman fanns med under temakonferensen, liksom moderatorn Anna Nergårdh.

31 oktober 2022

270 personer samlades till konferens om God och nära vård

Omställningen till en god och nära vård kräver stora förändringar av alla aktörer. Men arbetet är igång och det finns redan goda exempel på framgångsrika projekt i länet. Det visade den temakonferens om god och nära vård som genomfördes i Sundsvall den 26 oktober.

Drygt 270 personer hade anmält sig till konferensen. Bland deltagarna fanns medarbetare, chefer och förtroendevalda från länets kommuner och från Region Västernorrland, men även representanter från privata vård- och omsorgsgivare samt patient- och brukarorganisationer.

– Vi har en rejäl resa att göra tillsammans för att nå målet, men det är viktig att mötas och se att det faktiskt händer mycket. Att kunna samlas på en och samma plats tror jag också kan lösa många knutar. Det gör det enklare att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och diskutera förutsättningslöst, sa Kjell Norman, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västernorrland.

Erfaren modertor

Moderator för dagen var Anna Nergårdh, läkare och regeringens särskilda utredare i arbetet med en förändring av sjukvården 2017-2021. Utredningen ligger till grund för det nationella programmet God och nära vård.

Dag Norén vid ett bord framför en stor bildskärm.

Dag Norén presenterade studier som visar att dagens sjukvårdssystem varken är optimalt för patienterna eller särskilt kostnadseffektivt.

Föreläsare Dag Norén

En omställning till ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov kan ge stora vinster både mänskligt och ekonomiskt, vilket föreläsaren Dag Norén, Governo AB, visade med exempel från bland annat Borgholm och Skaraborg.

Goda exempel från länet

Goda exempel finns också i vår egen region. Under temakonferensen presenterades framgångsrika projekt med digitala hjälpmedel och medborgardialog i Kramfors och Sollefteå, samt erfarenheter från arbetet med informationshantering och informationssäkerhet.

Kramfors kommuns välfärdschef Mikael Gidlöf,  Ann-Katrin Lundin, socialchef Sollefteå kommun, och Agneta Nordlander, närvårdsjukvårdsområdeschef väster, Region Västernorrland.

Kramfors kommuns välfärdschef Mikael Gidlöf, Ann-Katrin Lundin, socialchef Sollefteå kommun, och Agneta Nordlander, närvårdsjukvårdsområdeschef väster, Region Västernorrland.

Interaktiv teater

Med under dagen fanns också skådespelare från gruppen Energidrama som spelade upp scener ur en familjs liv. Under eftermiddagen blev teatern interaktiv och konferensdeltagarna erbjöds att delta i scener med Linnea, Rut och Tim.

Två skådespelare och en person från publiken spelar upp en teaterscen. De sitter på stolar.

Energidramas fiktiva familj med mamma Linnea (Beatrice Hennings, mitten) och sonen Tim (Fredrik Wagner, till höger) spelade upp scener där konferensdeltagarna fick delta. Här försöker Stefan Frankl (till vänster), förtroendevald i Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, att bygga upp ett förtroende med Tim.

 

Individen i centrum - men även personalen

Temakonferensen handlade dock inte bara om möjligheterna utan också om utmaningarna med att ställa om vården. En faktor som lyftes fram som central var personalfrågan.

Hälso- och sjukvårdsdirektör en Kjell Norman och Jonas Walker, kommundirektör i Sundsvalls kommun, återkom till frågan i sin avslutande summering av konferensen:

– Vi behöver sätta individen i centrum, men ska vi lyckas så får vi inte glömma bort personalen. Utan fungerande bemanning och rekrytering kommer vi att ha svårt att skaffa oss utrymme för den nödvändiga omställningen.

Bild som visar utställningslokalen, många människor tittar på affischerna och pratar med representanter för de olika projekten.

Mellan föreläsningarna fanns möjlighet att inspireras av fler pågående god och nära vård-projekt i Västernorrland i en utställning.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Mikael Gidlöf
Chef välfärdsförvaltningen
0612-808 09
mikael.gidlof@kramfors.se

Anna Böhlenius
Samordnare
God och nära vård Kramfors
0612-803 84
anna.bohlenius@kramfors.se