Två personer som håller om varandra och skrattar.

Boende med särskild service för vuxna

Boende med särskild service är till för dig med psykiatrisk funktionsnedsättning som behöver stöd av personal för att kunna bo själv.

Du får stöd i att skapa dig ett eget hem, för dina dagliga personliga behov och aktiviteter. På så sätt ska du få möjlighet att leva ett självständigt liv i en egen bostad.

Vi har två olika former av boenden med särskild service:

  • Gruppboende
  • Serviceboende

Det är din funktionsnedsättning och dina behov som avgör vilken typ av boende som skulle kunna passa bäst för dig.

Vill du veta mer?

Kontakta handläggare på mottagningen, se Kontakt på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Handläggare mottagningen
Tel: 0612-802 06

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se