Serviceboende

Serviceboende

Serviceboende är för dig som klarar en hel del själv men ändå behöver ett visst stöd av personal.

Vanlig lägenhet

Ett serviceboende innebär att du bor i en vanlig lägenhet i ett vanligt hyreshus. Personal besöker dig regelbundet för att ge dig stöd i sådant som är svårt för dig att klara själv. Lägenheten hyr du av kommunen. Du får själv möblera och se till att du har det du behöver i din lägenhet.

I närheten av ditt serviceboende finns en gemensamhetslokal där du kan delta i aktiviteter tillsammans med andra boende och personal.

Personal

Du och personal gör tillsammans en plan för hur, när och i vilka situationer du ska få stöd. Det är viktigt att följa den planen. Personalen har sin lokal i samma bostadsområde och flera andra med serviceboende bor i närheten. Personal finns tillgänglig på dagar och kvällar, nattetid endast via telefon.

Eget ansvar

Att bo i lägenhet innebär ett ansvar och det är samma för dig som för alla andra hyresgäster vilket innebär att du behöver sköta din lägenhet och ta hänsyn till dina grannar.

Det händer att personer efter en tid med stöd från personal på serviceboendet blir så självständiga att de flyttar till ett helt eget boende utan stöd av personal.

Vill du veta mer?

Kontakta våra LSS-handläggare, se Kontakt på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Socialsekreterare LSS
0612-801 34, 0612-800 62

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se