Personligt ombud

Personligt ombud vänder sig till dig över 18 år som har en långvarig psykisk ohälsa som leder till många svårigheter i din vardag. Du anser dig vara i behov av stöd från samhället men vet inte vart du ska vända dig eller till vem. Det kan också vara så att du redan har kontakt med myndigheter och får insatser från dem men upplever att du behöver mer eller inte är nöjd med hur insatsen fungerar.

Du känner att du behöver kontakt med någon som:

  • tillsammans med dig kan beskriva vad du upplever dig behöva
  • tillsammans med dig kan undersöka hur samhällets stöd och hjälp fungerar
  • tillsammans med dig kan söka det stöd och hjälp samhället har att erbjuda
  • kan stötta dig i de myndighetskontakter som du kan behöva
  • tillsammans med dig kan uppmärksamma myndigheter på om du har behov av att de samarbetar med varandra

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Personligt ombud i Kramfors och Sollefteå kommun
Mona Sjöberg
Tel: 070-655 09 83

Postadress
Djupövägen 10
881 31 Sollefteå

mona.sjoberg@solleftea.se