• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är till för dig som är rörelsehindrad och ger dig möjlighet att parkera närmare ditt resmål.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:
• På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad (ej mer än den tid som finns angiven på platsen)
• Ej mer än 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
• Ej mer än 3 timmar på gågata.
• Ej mer än 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera:
• Där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag, exempelvis: - Vändplats - Lastplats - Taxiplats - P-plats reserverad för buss eller lastbil
• Parkeringstillstånd gäller inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten.
• På gångfartsområde gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Ansökan
För att ansöka ska du vara folkbokförd i Kramfors kommun.
• Ansökan
• Läkarintyg
• Namnteckning på bilaga
• Foto (i samma storlek som ett körkortsfoto). Ansökan diarieförs och ärendet påbörjas. Hela processen kan ta upp till två veckor.

Bedömning
Det krävs bland annat ett läkarintyg som styrker behovet. Sökanden ska ha ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Kontakta Christer Berglund färdtjänsthandläggare för ansökningsblankett och mer information. Se kontaktinformation till höger.

Handlingarna skickas till:
Kramfors kommun
Samhällsavdelningen
872 80 Kramfors

Uppdaterad: 2017-03-08 Sidansvarig: Karin Lindberg

Kontakt

Kom in, kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors
kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Christer Berglund
Tel: 0612-802 38
christer.berglund@kramfors.se

 

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.