• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Skarpåkerns förskola

Verksamhet
Förskolan ligger på Skarpåkern i centralorten Kramfors och i anslutning till nya Skarpåkersskolan F-3. Vi tillhör Centrum Östra. Här finns två avdelningar, Duvan och Pandan. I köket arbetar vår skolkock 75 %. Maten tillagas på stället och det mesta är tillagat från grunden. Vi har ett nära samarbete med specialpedagogen.

Hur arbetar vi för att uppfylla läroplanen?
Läroplanen (Lpfö-98) tillsammans med vår verksamhetsplan är grunden för vårt pedagogiska arbete. Vi arbetar för ett lustfyllt lärande där barnens nyfikenhet och kreativitet lyfts fram. Barngruppen delas in i mindre grupper vid olika tillfällen under veckan och verksamheten anpassas därefter, för att vi på bästa sätt, ska kunna tillgodose barnens olika behov. Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi barnens lärande.

Hur gör vi för att alla barn ska trivas och känna sig trygga?
Föräldrasamarbetet ser vi som en tillgång i vårt arbete och därför satsar vi på att få en god kontakt med dem där föräldrars synpunkter tas tillvara. Vi lägger stor vikt på att stärka barnens identitet och sociala kompetens. Barnens nyfikenhet, kreativitet och ansvarstagande uppmuntras.

Vad utmärker just vår förskola?
Här arbetar pedagoger som finns nära barnen och ger dem stöttning och vägledning så de kan få möjlighet att känna sig delaktiga och ha roligt i sin vardag. Vi arbetar med öppna dörrar mellan Duvan och Pandan för att på bästa sätt göra den pedagogiska miljön tillgänglig för alla barn.

Varje dag har vi Lugnastunden för de barn som inte sover. Under den stunden lägger vi stor vikt på att läsa och reflektera kring böcker.

Vi tillbringar mycket tid till olika utomhusaktiviteter, året runt, för att ge barnen frisk luft och möjlighet till grovmotorisk träning. Det bidrar dessutom till att barnen håller sig friska. Vi arbetar tematiskt och vi lägger också stor vikt på samtal och aktiviteter kring livsfrågor i förskolan.

Uppdaterad: 2016-11-02 Sidansvarig: Malin Zakrisson

Kontakt

Telefon
0612-808 68
0612-808 69
0612-808 66 (köket)

Besöksadress
Egnahemsvägen 8
872 31 Kramfors

E-post
skarpakerns.forskola@
kramfors.se

Förskolechef
Elisabeth Grannas
0612-802 20
elisabeth.grannas@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.