• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

Brukets förskola

Verksamhet
Brukets förskola har en avdelning, som ligger fint belägen nära skog och älv.

Hur arbetar vi för att uppfylla läroplanen?
Mycket av vår pedagogik utgår ifrån ett lustfyllt lärande där, barnens egen kreativitet genomsyras. Barnens nyfikenhet och kreativitet uppmuntras. Vi lägger grunden till ett livslångt lärande genom att erbjuda en trygg miljö som samtidigt lockar och utmanar till lek och aktivitet. Vi skapar en miljö som är föränderlig beroende på barnens intresse och behov.

Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi barnens eget lärande. Med våra dokumentationer visar vi vad barnen intresserar sig för, vad de kan, hur de tänker och hur de lär sig. Dokumentationerna ligger sedan till grund för vår planering av verksamheten.

Hur gör vi för att alla barn ska trivas och känna sig trygga?
Vi tycker att det är viktigt att alla som kommer till förskolan får ett bra bemötande. Det är viktigt att vi pedagoger har ett respektfullt och ödmjukt sätt, det är viktiga byggstenar för att alla ska känna sig trygga. Vi vill att det ska kännas tryggt för alla barn, med oss pedagoger, med kompisar och med miljön. Vi har en öppen dialog och reflekterar över det som rör varje barn.

Vad utmärker just vår förskola?
Vi lägger stor vikt vid de pedagogiska miljöerna, de ska vara inbjudande och utforskande. Vi vill ge barnen förutsättningar att bli så självständiga som möjligt. Vi ger barnen tid att klara saker själva där vi är en länk att stötta barnen när det behövs.

Genom lust och glädje bygger vi hela vår verksamhet. Barn lär genom leken därför ger vi barnen möjlighet att leka färdigt. Att leka med vatten är en självklarhet för våra barn, det finns tillgängligt i verksamheten både ute och inne. Vi har en fantastisk utemiljö, där barnen erbjuds fina mötesplatser och närhet till naturen. Det skall vara roligt för oss alla att komma till vår förskola!Visa karta med alla teman i eget fönster

Uppdaterad: 2018-02-19 Sidansvarig: Malin Zakrisson

Kontakt

Telefon
0612-801 73

Besöksadress
Kapellvägen 1
872 31 Kramfors

E-post
brukets.forskola@kramfors.se


Förskolechef 
Christoffer Sterner 
0612-802 70
christoffer.sterner@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.