• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

Djurhållning

Klagomål/misstanke om bristande djurhållning

Det är Länsstyrelsen som har ansvar för djurskyddskontroll. Det är dit du ska ringa om du misstänker att ett djur inte har det bra, eller om du har andra funderingar angående djurhållning. Telefon (växel): 0611-34 90 00.

Djur inom detaljplan

För att hålla vissa djur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd av miljö- och byggnämnden. Det gäller häst, ko, get, får, svin, höns eller orm. Tillstånd krävs eftersom det inom detaljplanelagt område bor många människor som kan besväras av djurhållningen. Det är viktigt att tänka på risken för spridning av allergener i närområdet, samt att se till att gödsel från djuren tas om hand på ett bra sätt. Blankett för ansökan om att hålla vissa djur inom detaljplanelagt område finns under "relaterade dokument".

Hundar och katter

Som hundägare har du ansvar för vad din hund gör. Ha inte en hund lös. Tänk på att många människor är hundrädda. Plocka alltid upp bajset efter din hund.

Katter kan orsaka problem hos grannar genom att de uträttar sina behov i sandlådor, rabatter med mera. En kastrerad katt är mindre revirhävdande än en okastrerad.

Om du störs av grannens hund eller katt, prata först med grannen om problemen innan du kontaktar miljö- och byggförvaltningen. Mer information om hur vi hanterar ärenden med djur som stör hittar du i kommunens faktablad, se under ”relaterade dokument”.

Nedgrävning av häst

Om din häst dör kan du få gräva ned den på din fastighet. Detta gäller inte om hästen haft en allvarlig smittsam sjukdom. Du kan också skicka hästen på destruktion via Svensk Lantbrukstjänst eller skicka den till något av Sveriges hästkrematorium.

En nedgrävning ska ske enligt våra anvisningar. Kontakta därför Miljö- och bygg innan du gräver ned hästen! Vi vill vanligtvis se en kartskiss där platsen för nedgrävning är markerad.

Generella krav på nedgrävningsplatsen

  • Tillräckligt djup för att hästens kropp ska kunna täckas med minst 1,5 meter jord. Till en stor häst behövs 2-3 m i bredd och 2,5-3 m djup
  • Torr väldränerad mark och hästen får inte hamna under grundvattenytan
  • Inte närmare än 50 meter från ytvatten som t.ex. bäck, sjö eller hav
  • Inte nära eller ovanför en dricksvattenbrunn. Skyddsavstånd beror på jordart, dock minst 50 meter
  • Inte nära bostadshus
  • Hästen får inte grävas ned i gödselstack

Uppdaterad: 2017-10-10 Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.