• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Oljecisterner

För att undvika läckage ska oljecisterner som är 1 m³ eller större kontrolleras regelbundet. Det är den som äger cisternen som har ansvaret för att kontrollen utförs.

Alla cisterner ska kontrolleras

Alla cisterner för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja ska besiktigas om de är 1 m3 eller större. Detta gäller oavsett om de står inomhus, utomhus eller ligger i mark.

Kontrollen ska utföras av en ackrediterad firma. En lista över ackrediterade firmor går att hitta hos Swedac. Det är cisterninnehavaren som ansvarar för att besiktning ska ske.

Kontrollrapport

Företaget som utför kontrollen skriver en kontrollrapport. Rapporten ska sparas och finnas tillgänglig hos cisterninnehavaren. När cisterner inom vattenskyddsområde kontrolleras vill vi att en kopia av rapporten skickas in till Miljö- och byggförvaltningen.

Kontrollintervall

Besiktningen ska äga rum med olika tidsintervall beroende på cisternens typ och var den står:

K-cisterner och skyddade S-cisterner har god korrosionsbeständighet, medan S-cisterner har sämre motståndskraft. Med sekundärt skydd menas till exempel invallning eller dubbelmantling.

Nyinstallation

Om du tänker installera en cistern utomhus eller i mark ska du informera Miljö- och byggförvaltningen om detta. Använd gärna blanketten till höger på sidan. Installation av en inomhuscistern behöver bara anmälas om cisternen ligger inom vattenskyddsområde.

Cistern som inte används

En cistern som tas ur bruk ska anmälas till Miljö- och byggförvaltningen. Använd gärna blanketten till höger på sidan. Om cisternen inte skrotas ska den tömmas, rengöras och möjligheten till påfyllning ska förhindras. I annat fall är cisternen formellt fortsatt i bruk och ska besiktigas enligt ovan.

Särskilda krav inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde ska anmälan göras vid hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska, oavsett placering. Invallning eller motsvarande skydd ska normalt finnas. Kontakta oss om du är osäker på om du befinner dig inom ett vattenskyddsområde.

Vad händer om kraven inte följs?

Om du installerar en cistern utan att anmäla det, eller inte utför kontroll enligt reglerna, kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Uppdaterad: 2017-02-08 Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Erik Andrée
Tel: 0612 - 803 71
erik.andree@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.