Kramfors.se - Kommun & politik / Kris och beredskap / POSOM
   
 
 
 POSOM – stöd vid större olyckor


POSOM står för Psykisk Och Social Omsorg om människor vid kriser och katastrofer. POSOM ska hjälpa till att stötta drabbade och anhöriga när kommunens ordinarie resurser inte räcker till. POSOM har en samordningsgrupp med representanter från kommunen, räddningstjänsten, landstinget, polisen och kyrkan.

Resurspersoner
Resurspersoner är de som finns på plats när något inträffat. De som ingår i POSOM har valts ut genom att de visat intresse och har varierande kompetenser. Resurspersonerna utbildas löpande för att klara sitt uppdrag på bästa sätt. Målet med POSOM:s verksamhet är att ta hand om och stödja drabbade människor i det akuta skedet för att på sikt förebygga psykisk ohälsa.

Akuta kriser
POSOM aktiveras vid akuta kriser/händelser, exempelvis större olyckor eller katastrofer inom Kramfors kommun eller där kommuninvånare är drabbade. Det är räddningstjänsten som initierar POSOM-aktivering och ordföranden eller dess ersättare som fattar beslut om att POSOM ska aktiveras.Sidansvarig: Margareta Fällström

Uppdaterat 2015-05-21

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
Carina Westin, Ordförande POSOMs samordningsgrupp

Posom larmas i första hand via räddningstjänsten, tfn 0612-87 04 00. Under kontorstid via kommunens växel, tfn 0612-800 00.

Klagomål och synpunkter