• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Styrel - vid elbrist

Om efterfrågan på el är större än tillgången kan vi drabbas av elbrist. Vid en allvarlig elbristsituation är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas koppla från elanvändare. Svenska kraftnät är den myndighet som får besluta om frånkoppling av elen vid en sådan situation.

Styrel är en planeringsprocess för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en förutsedd eller plötsligt uppkommen kortvarig elbrist. Genom Styrel blir det möjligt att göra selektiva bortkopplingar i elnätet och säkra att samhällsviktiga verksamheter får el i händelse av en eleffektbrist. Syftet är att lindra samhällskonsekvenserna som kan uppstå vid en eleffektbrist. Observera att detta gäller inte vid oplanerade elavbrott.

Kommunen har tillsammans med bland annat länsstyrelsen och elbolag tagit fram en planering för att samhällsviktiga verksamheter ska prioriteras vid en eventuell elbrist. De elanvändare som ska prioriteras högst är de som har stor betydelse för befolkningens liv, hälsa och samhällets funktionalitet som akutsjukvård, äldreomsorg, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och elektroniska kommunikationer.

Kraftledningsstolpar

Uppdaterad: 2017-04-24 Sidansvarig: Margareta Fällström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Margareta Fällström, kommunledningsförvaltningen

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.