Nyheter


 • Positivt för hela kommunen när Bollsta sågverk miljoninvesterar


  SCA meddelade under dagen att de investerar 600 miljoner i ett nytt justerverk på Bollsta sågverk. "Vi är väldigt glada över satsningen. Det betyder oerhört mycket att SCA väljer att investera i vår k...

 • Ungdomsrådet UTFD ska stärka ungas rättigheter


  Ungdomsträffen för demokrati eller kort och gott UTFD. Vårt nya ungdomsråd är en kanal för barn och ungdomar att nå fram med tankar och idéer. Rådet ska på sikt också bli en naturlig samtalspartner ge...

 • Snabbare svar när du har synpunkter, förslag och idéer


  I och med att kommunfullmäktige den 28 oktober antog en ny arbetsordning så ersätts medborgarförslagen i Kramfors kommun med en utvecklad förslagshantering. För dig som medborgare blir det ingen störr...

 • Arbetet med investeringsfrämjande åtgärder har påbörjats


  Företagsinvesteringar som görs i en kommun bidrar till ökad tillväxt, sysselsättning, produktivitet och innovation. Hos oss i Kramfors har startskottet gått för arbetet med att kartlägga lämpliga etab...

 • HVB-hemmet Fenix välkomnar
  alla barn och ungdomar


  Vårt HVB-boende Fenix, som hittills tagit emot ensamkommande barn, utvecklas nu till ett hem för vård och boende för alla barn och ungdomar mellan 13 och 20 år. Det beslutade välfärdsnämnden den 24 ok...

 • Julgranar sökes!


  Varje år runt jul och nyår pryds både torget i Kramfors och i Bollsta av en stor fin julgran. Har du en gran ståendes på din tomt som du vill bli av med?


 • Dags att nominera den du tycker förtjänar vårt hedersstipendium


  Nu är det dags att nominera till hedersstipendiet. Stipendiet kan tilldelas en/flera verksamma personer eller ideell organisation som gjort ett välförtjänt arbete på ideell basis inom kulturlivet.

 • Miljöutredning av bilparken på gång


  Den tekniska utvecklingen ger nya möjligheter men också högre krav. Vi har moderna bilar, men vill öka andelen miljöbilar. Därför utreder vi nu sammansättningen av vår fordonspark.
 • Per Gustafsson på väg att skicka ut ett sms.

  Viktiga meddelanden skickas
  via en sms-tjänst


  En vattenläcka, förseningar inom sophämtningen, vinterväghållning… Hittills har du fått information om sådant via kramfors.se, sociala medier eller lappar i brevlådan. Nu har vi upphandlat ett nytt sy...

 • Servicehus byggs vid Kramforsviken


  Projektet ”Besöksnäring i Höga kusten – en resa i tid och rum” tar slut vid årsskiftet, men arbetar idogt vidare in i det sista. Som ett komplement till den upprustning av bryggorna som skett vid Kram...

 • Delårsrapport med förbättring


  Siffrorna i vår delårsrapport per den 31 augusti, visar på en förbättring med 7,5 miljoner kronor jämfört med april månads prognos. Våra verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar kvarstår dock.

 • Kommunfullmäktige 28 oktober 2019


  Sammanträdet inleds med information och därefter allmänhetens frågestund, där du som medborgare har möjlighet att ställa frågor. Politiker och allmänhet hälsas välkomna!

 • Landsbygdsutveckling i strandnära lägen


  Kommunstyrelsens arbetsutskott tog den 8 oktober upp frågan om ett tillägg i översiktsplanen för 2013. Tillägget kan göra det lättare för den som vill upphäva eller få dispens från strandskyddet.

 • Förbered din tomt inför vinterns väghållning


  Inför vintersäsongen är det viktigt att märka ut fasta föremål vid vägar. Det kan röra sig om häckar, staket eller brevlådor etc som behöver tas hänsyn till.

 • Ny gång- och cykelväg mellan Björknäs och Kramfors ridskola


  Från Bergomsvägen i Kramfors ner mot Kyrkviken och fram till Kramfors ridskola planeras nu en gång- och cykelväg. Vägen blir en del av en framtida naturstig runt hela Kyrkviken.

 • Företagsbesök skapar kunskap
  och förståelse för varandra


  För att stärka företagsklimatet och utveckla samarbetet mellan oss som kommunorganisation och näringslivet har vi länge satsat på företagsbesök. Politiker och tjänstepersoner hälsar regelbundet på när...
 • Hembygdsgården i Ullånger.

  Stöd till föreningar


  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 8 oktober att totalt 223 000 kronor ska betalas ut till föreningar i Kramfors kommun.

 • Ådalsskolans digitala plattform får spridning


  Ådalsskolan har under flera år befunnit sig i framkant gällande skolutveckling. Ett av de framgångsrika områdena har varit digitaliseringen av skolan, och i synnerhet de administrativa processerna.

 • Vinnare av vandringstipset 2019


  1. Anders Bärjman
  2. David Rasmussen
  3. Monica Andersson
  4. Melvin Gullbro
  Stort grattis till er!Vandringstipset tar Kultur- och fritidsenheten fram tillsammans med orienterings klubbarna Lugnviks IF och Ok Branten. ...

 • Med Abbe och Teresa sprängde
  vi 250-gränsen


  Gränsen för vad? Antalet ambassadörer så klart! Vårt nätverk av Kramforsambassadörer lockar allt fler medlemmar. När företagarna Anders och Teresa Johansson beslutade att gå med idag blev vi 250 medle...

 • Talkshow på bibblan


  14-åriga Alithy Djiemo anordnar i samarbete med biblioteket och föreningen Working across boarders talkshowen Let’s talk about it. Skulle du vilja vara med och diskutera? Välkommen då till biblioteket...

 • Strategiskt arbete och kreativa idéer bakom Höga kustens uppgång


  Sommarens besökssiffror för Höga kusten visar att vi ökar för nionde året i rad. Under juni-augusti noterades 347 887 gästnätter, vilket är fler än motsvarande statistik för helåret 2010. Den positiva...

 • Företagslunch 6 november


  Välkommen till en lunch där du får information om utvecklingen av Björkuddens hotell, blomstrande yrkesprogram samt stöd till företag från Almi Invest och BizMaker. Tid: 6 november kl 12-13. Plats: Bj...

 • Information från Ådalshallen


  Hösten smyger sig allt mer på och det är skönt att röra på kroppen inomhus. Här kommer lite information från Ådalshallen. Bra att veta att vi sedan 1 oktober har söndagsöppet!


 • Tänk säkert – gör smarta saker säkrare


  I oktober genomförs årets nationella Tänk säkert-kampanj och Kramfors kommun är med. Årets fokus ligger på att göra smarta saker säkra. Målet är att höja medvetenheten hos oss alla när det gäller säke...

 • Möjligheterna för friluftsliv ska förbättras i Norabygden


  I våras avslutades förstudien Hållbara besöksmål i Norabygden, som gick ut på att identifiera värdefulla natur- och kulturmiljöer. Nu går bygden tillsammans med oss vidare i ett nytt LONA-projekt – Li...

 • Ny väntkur i Västeraspby


  Om du ska resa till och från Västeraspby med tåg kan du nu glädjas åt en ny byggnad att vänta i. Förutom väntkuren finns även ett tak där du exempelvis kan parkera din cykel.

 • Lions Club Nyland skänker gosiga igelkottar


  När socialtjänsten träffar barn kan något mjukt, som till exempel en igelkott, vara det som ger extra trygghet när det kanske inte känns så bra.

 • Vilken detaljplan gäller för din tomt?


  Nu kan du på ett enkelt sätt se vilken detaljplan och vilka planbestämmelser som gäller för just din tomt i Kramforskartan – kartan som visar fastighetsgränser, skolor, återvinningsstationer, tomter t...

 • Kaptenens förskola och äldreboendet Viktoriagården har kul ihop


  På Viktoriagatan i Kramfors har två av våra verksamheter inlett ett värdefullt samarbete. Ett samarbete som korsar generations- och verksamhetsgränserna. Barn från Kaptenens förskola och boende på Vik...
 • Eva Rödén och volontär Marita Brännmark

  Vi sjunger hjärna!


  Höstens sångtillfällen med kören Vi sjunger hjärna! har startat upp igen i Ullånger. Under sju tillfällen i höst träffas vi och sjunger och minns tillsammans.

 • Vår digitala nattillsyn lyfts
  som exempel i hela Norden


  Än en gång visar Kramfors kommun att vi är en föregångare när det digital välfärdsteknik. När Nordens välfärdscentrum lyfter fram 24 goda exempel från hela Norden finns vårt arbete med digital nattill...
 • Riksväg 90 genom Kramfors med Kurredoren i bakgrunden. 

  Fortsatt utredning av stipendium för körkort


  Bildningsnämnden beslutade den 25 september att i dagsläget inte införa något stipendium för körkort. I stället får förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda förutsättningarna för att körkortsstipe...

 • Nytt digitalt näringslivsmagasin lanseras


  Näringslivsenheten ger regelbundet ut ett näringslivsmagasin till alla företag. Magasinet, som innehåller inspiration och information om kommunens näringsliv, har nu fått helt ett nytt utseende och di...

 • Ansökan om bygglov för mast på Ödsberget


  MicroGroup Europe AB har ansökt om bygglov för en 32 m hög mast på Ödsberget utanför Kramfors, på fastigheten Öd 10:164.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Arkiv 2022

September (24)
Augusti (14)
Juli (6)
Juni (31)
Maj (30)
April (18)
Mars (22)
Februari (21)
Januari (18)

Arkiv 2021

December (21)
November (20)
Oktober (23)
September (24)
Augusti (10)
Juli (9)
Juni (17)
Maj (27)
April (27)
Mars (21)
Februari (22)
Januari (21)

Arkiv 2020

December (26)
November (29)
Oktober (24)
September (28)
Augusti (14)
Juli (5)
Juni (29)
Maj (25)
April (27)
Mars (32)
Februari (22)
Januari (23)

Arkiv 2019

December (20)
November (28)
Oktober (30)
September (23)
Augusti (13)
Juli (7)
Juni (32)
Maj (27)
April (22)
Mars (25)
Februari (17)
Januari (18)

Arkiv 2018

December (20)
November (22)
Oktober (34)
September (21)
Augusti (20)
Juli (16)
Juni (21)
Maj (26)
April (20)
Mars (34)
Februari (24)
Januari (19)

Arkiv 2017

December (22)
November (23)
Oktober (32)
September (29)
Augusti (23)
Juli (2)
Juni (16)
Maj (27)
April (23)
Mars (20)
Februari (19)
Januari (19)

Arkiv 2016

December (15)
November (17)
Oktober (1)
September (1)