• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Politik engagerar!


Alla beslut är viktiga


Politik lägger grunden till demokrati


Se kommunfullmäktiges sammanträden på webben


Kommun och demokrati

Dialog, synpunkter och förslag

Som invånare kan du alltid ta del av hur kommunen arbetar och vilka beslut politikerna tar. Du kan också påverka genom att lämna förslag och synpunkter.

Läs mer

Kultur, känsla, kärlek... Tre ord som sammanfattar Kramfors kommun. Här trivs och lever vi, här har vi vår vardag. Mitt i Sverige, mitt i livet.

Läs mer

Politik och demokrati

Precis som Sveriges alla kommuner styrs Kramfors av demokratiskt valda politiker. Uppgiften att skapa en bra kommun att leva och bo i tas på största allvar.

Läs mer

Trygg och säker

Trygghet skapar lugn. Trygghet gör människor säkra Vi arbetar alltid för att skydda medborgarna och alla som vistas i kommunen mot olyckor och kriser.

Läs mer

Nyheter - Kommun & demokrati

15 oktober

Ny mandatperiod 15 oktober 2018

Efter valet börjar en ny mandatperiod för kommunfullmäktige. Det sker idag den 15 oktober och betyder att nya politiker snart ska ta plats i den högsta beslutande församlingen i vår kommun för fyra år framöver. Vilka tar då plats efter valet 2018?

Läs mer
12 oktober

Ledsamt om någon känner sig felaktigt behandlad

Det förekommer att kommuner kritiseras för att barn placerats i särskola utan tillräckliga underlag. Enligt en privatperson har detta skett i Kramfors kommun, vilket BKU-nämndens ordförande Thomas Näsholm (S) beklagar.

Läs mer
10 oktober

Eventuell felinskrivning i särskolan utreds

Under våren tog Kramfors kommun emot meddelanden från en privatperson som hävdar att vi i början av 2000-talet skrev in elever i särskolan som inte hörde hemma där. Efter en granskning bedöms att ingen kritik kan riktas mot personal och rutiner idag.

Läs mer
09 oktober

Delårsrapport med stora utmaningar

Vår kommun står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Efter årets åtta första månader visar helårsprognosen för Kramfors kommun ett negativt resultat på 43 miljoner kronor och ett underskott i budget på 58 miljoner kronor.

Läs mer

Uppdaterad: 2018-07-04 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.