Tillgänglighetsredogörelse för kramfors.se

Kramfors kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi hur kramfors.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss via formuläret längre ner på sidan.

Svarstiden är normalt 2-4 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:
skicka e-post till kommun@kramfors.se,
eller ring 0612-800 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning » Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Rubriknivåer

Webbplatsen har brister vad gäller rubriknivåer (h1-h4). Övergripande används h-element, men det förekommer lokala avvikelser. December 2021 sågs detta över genom ett mallbyte, men det finns några sidor kvar som har brister vad gäller rubriknivåer. Detta ska åtgärdas under våren 2022.

Tydliga kontraster

De flesta länkar och element på webbplatsen använder färger med tydliga kontraster. Ett mallbyte gjordes december 2021 där detta förbättrades, några få åtgärder kvarstår och kommer att åtgärdas.

Tydliga länkar

Det förekommer länktexter idag på kramfors.se som inte är tydliga och unika. Detta kommer vi se över.

Bildbeskrivning

En del bilder saknar tillräcklig beskrivning. Vissa bilder innehåller text som inte finns beskriven.

Tillgängliga pdf:er

Webbplatsen använder i vissa fall pdf:er som inte är fullt tillgängliga. Vår ambition är att nya pdf:er som publiceras ska vara tillgängliga vid publicering.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 januari 2022.

Oskäligt betungande anpassning

Kramfors kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Äldre pdf:er och dokument

Det finns dokument på kramfors.se som inte är tillgängliga. Med Kramfors kommuns begränsade organisation och resurser samt de kostnader som anpassning av äldre dokument skulle medföra har vi bedömt att anpassningar av dessa dokument är oskäligt betungande för kommunen i dagsläget.

Hur vi testat webbplatsen

Consid AB har gjort en oberoende granskning av kramfors.se. Senaste bedömningen gjordes den 25 juni 2020.

Webbplatsen publicerades den 15 november 2016.

Kontaktformulär


Här kan du bifoga en skärmbild som markerar var problemet uppkommer

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se