Valda politiker – förtroendemannaregistret

Förtroendevalda väljs i allmänna val eller utses av politiska nämnder. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken.

Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har. I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder förvaltningarna som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Visas inte registret?

Om din webbläsare inte visar registret direkt på sidan, så kan du använda denna länk istället:

Valda politiker – förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Madeleine Eklund